Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.Logo spoločnosti

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície, ďalej investície uvedené v štatúte dôchodkového fondu a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Akciový fond 5,89 % 404,48 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
19,04 % 5,32 % 3,60 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, cez servisný portál prihlásením k účtu sporiteľa, zadaním emailovej adresy a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,25 % 0,40 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 6 866,73 mil., € 23,25 % Slovenská sporiteľňa, a.s.