KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f.Logo spoločnosti
Investičnou stratégiou fondu je rovným pomerom kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty fondu, ktorá je tvorená akciovými indexmi Barclays QUANTIC Global E Index (Bloomberg ticker – BXIIQUAE Index, tvorca Barclays) a MSCI World Index (Bloomberg ticker – MSDEWIN Index, tvorca MSCI)
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Indexový fond 47,24 % 313,48 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
15,96 % 7,20 % 8,04 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, cez osobný dôchodkový účet
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,00 % Max. 0,45 % p.a. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. 663,54 mil., € 4,48 % ČSOB, a.s.