Zverejnené: 11.10.2019

Prečo sú dôchodky z 2. piliera nízke?


Article image

Vyplácanie dôchodku z druhého piliera

Anuity, teda dôchodky z druhého piliera, sa začali v tomto roku vyplácať ľuďom, ktorí v druhom pilieri sporili extrémne krátko (desať rokov). Za toto obdobie si nestihli vytvoriť úspory, z ktorých by mohli byť vyplácané vyššie anuity.


Títo sporitelia boli oproti iným (mladším) znevýhodnení aj v tom, že podľa zákona mohli byť ich dôchodkové úspory zhodnocované len vo fondoch, ktoré investujú veľmi opatrne. Takýto prístup síce zvyšuje bezpečnosť nasporených peňazí, cenou za to však býva relatívne nízky výnos. To je tiež jeden z dôvodov, prečo úspory na osobných dôchodkových účtoch nestačia na vyššie anuity.


Je možné, že v budúcnosti bude záujem o výplatu anuít zo strany životných poisťovní vyšší. V tomto roku odchádza do dôchodku pomerne málo sporiteľov, je preto možné, že niektoré poisťovne sa budú chcieť zapojiť do druhého piliera až neskôr. To by znamenalo vyššiu konkurenciu na trhu a aj atraktívnejšie ponuky anuít.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách