Akciový negarantovaný UNIQALogo spoločnosti
Akciový dôchodkový fond je určený pre sporiteľov, ktorí akceptujú vyššie riziko investovania a pohyblivého zisku za predpokladu vysokého zhodnotenia investícií.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Akciový fond 7,44 % 233,56 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
-6,24 % 2,40 % 2,58 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Zasielanie výpisov podľa požiadavky sporiteľa Raz ročne v januári Áno, cez osobný dôchodkový účet, zadaním čísla zmluvy a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
1,00 % 0,25 % 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je 10% zo zhodnotenia.
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
UNIQA d.s.s., a.s. 3 139,09 mil., € 26,08 % UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.