SMART zelený inovatívnyLogo spoločnosti
Je vvhodný pre sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať veľké riziko v akciovom negarantovanom fonde, nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania, ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Zmiešaný fond 2,39 % 63,53 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
-5,07 % 1,81 % 2,85 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, na dôchodkovom účte zadaním prihlasovacieho mena a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
0,00 % 0,25 % 0,45 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 0
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2 658,39 mil., € 20,54 % UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.