SMART zmiešaný negarantovanýLogo spoločnosti
Je vvhodný pre sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať veľké riziko v akciovom negarantovanom fonde, nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania, ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Zmiešaný fond 2,93 % 61,86 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
-5,59 % 1,30 % 2,74 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, na dôchodkovom účte zadaním prihlasovacieho mena a hesla
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
1,00 % 0,25 % 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je 10% zo zhodnotenia.
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 2 112,27 mil., € 18,56 % UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.