Zverejnené: 12.05.2022

Ako môžem zmeniť DSS?


Article image

Postup pri zmene DSS

Zmenu DSS môžete vykonať kedykoľvek. Skôr ako požiadate o zmenu, musíte požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie tzv. akceptačného listu. Môžete tak urobiť na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Akceptačný list vám bude vystavený na počkanie.

Vydanie akceptačného listu je bezplatné pre všetkých sporiteľov, ktorí naposledy menili svoju DSS pred viac ako rokom. Ak ste počas posledných 12 mesiacoch už prestup medzi DSS absolvovali, za vystavenie akceptačného listu si Sociálna poisťovňa bude účtovať poplatok 16 eur.

Je dobré vedieť, že v druhom pilieri máte možnosť rozložiť si svoje úspory do dvoch rôznych dôchodkových fondov, ktoré ich DSS spravuje. Podmienkou však je, že jeden z týchto fondov musí byť garantovaný fond, ktorý investuje veľmi konzervatívne, s dôrazom na bezpečnosť investovaných úspor.

Ak sa rozhodnete sporiť si v dvoch rôznych fondoch, DSS rozdelí vaše úspory medzi tieto fondy v pomere, ktorý si môžete sami určiť. Všetky ďalšie príspevky, ktoré do druhého piliera budete potom platiť, už budú automaticky rozdelené medzi vami zvolenú dvojicu dôchodkových fondov. Pomer, v akom budú vaše úspory delené medzi jednotlivé fondy, si môžete kedykoľvek zmeniť. Takáto zmena je bezplatná.

Porovnanie fondov z druhého piliera nájdete na stránke Finančného kompasu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách