VÚB Hypotéka na bývanie VÚB


Ak klient má záujem o kúpu nehnuteľnosti, ale ešte ju nemá vybranú, može banku požiadať o hypotekárny certifikát (potvrdenie, že  príjem žiadateľa postačuje na splácanie požadovaného úveru, ktorý platí 3 mesiace). Ak nemáte dostatok vlastných finanancií na zaplatenie celej kúpnej ceny, VÚB banka vám poskytne výhodnú pôžičku na dofinancovanie hypotéky.

Úver si klient namodelujete podľa svojich predstáv, s možnosťou čerpať financie ihneď po splnení podmienok, uvedených v úverovej zmluve.

Hypotéku môže klient čerpať jednorazovo alebo postupne.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 10000 € 500000 € 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Zelená hypotéka
100% zľava z poplatku za zelenú hypotéku, ak klient pri stavbe alebo rekonštrukcii využije zelené technológie.
Banka akceptuje tieto zelené technológie:

 • nízkoenergetické, resp. pasívne domy s energetickým certifikátom A,
 • solárne kolektory na ohrev vody,
 • fotovoltické články na výrobu elektrickej energie,
 • rekuperačné jednotky,
 • kotle na biomasu.
Banka ponúka pre Zelenú hypotéku pri 3-ročnej fixácií úrokovú sadzbu 4,39 % pre všetkých klientov po zľave za poistenie.


Úrokové sadzby s 0,20 % zľavou za zmluvné poistenie úveru platné od 16.3.2023: 

 • Fix 1 od 4,39% p.a.
 • Fix 3 od 4,39% p.a.
 • Fix 4 od 4,39% p.a.
 • Fix 5 od 4,49% p.a.
 • Fix 6 od 4,49% p.a.
 • Fix 8 od 4,79% p.a.
 • Fix 10 od 4,79% p.a.

Možnosť zriadenia Sporiaceho účtu k hypotéke  so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
20% z objemu úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia úverovej zmluvy Nie

Občan Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátny príslušník od 18 do 70 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

Ak je vek žiadateľa v čase podania žiadosti o hypotéku do 55 rokov, maximálna hranica veku ku dňu splatenia hypotéky je 70 rokov.

Ak je vek žiadateľa v čase podania žiadosti o hypotéku nad 55 rokov, maximálna hranica veku ku dňu splatenia hypotéky je 68 rokov.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov

K žiadosti potrebuje klient predložiť doklad totožnosti.

Potvrdenie o príjme nemusí klient dokladovať, banka si ho overí v Sociálnej poisťovni sama.

K zakladanej nehnuteľnosti je potrebný znalecký posudok. Ak ho klient nemá alebo nevie, na ktorého znalca sa má obrátiť, hypotekárny špecialista mu odporučí znalca.

Na dokladovanie účelu je potrebná napr. kúpna zmluvu, stavebné povolenie alebo iný doklad o ktorom je klient informovaný hypotekárnym špecialistom.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy alebo z výšky mimoriadnej splátky
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
3% p. a. Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €