Hypotéka TB Tatra banka


Bezúčelovú časť využite na čokoľvek.
Financovanie úveru už od kúpy stavebného pozemku.
Banka zabezpečí znalecké ohodnotenie bytu.
Banka zabezpečí poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver.
Priamo v pobočke si vybavíte poistenie nehnuteľnosti.

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 13 000 € 500000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Požiadajte o Hypotéku pre modrú planétu a získate 100 % zľavu z poplatku za úver. Stačí, ak banke predložíte k financovanej nehnuteľnosti energetický certifikát alebo tepelno-technický posudok. Banka akceptuje triedu A0, A1, B.
Komplexné riešenie hypotéky vrátane:

 • kreditná karta,
 • zvýhodnené dofinancovanie kúpnej ceny.
Odmena až 120 eur, ak budete celý rok splácať úver načas, za každý mesiac riadneho splácania získate 10 eur.

Úrokové sadzby platné od 18.11.2022: 
 • Fix 1 od 3,59 % p.a.
 • Fix 2 od 3,69 % p.a.
 • Fix 3 od 3,89 % p.a.
 • Fix 5 od 3,99 % p.a.
 • Fix 7 od 4,09 % p.a.
 • Fix 10 od 4,19% p.a.

 
 


 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Do 20% z výšky úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere. Áno

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), trvalý pobyt na území Slevenskej republiky. Občan EU, ktorý má príjem z firmy sídliacej na území Slovemskej republiky.

Minimálna výška príjmu  plynúceho z územia SR musí býť 350 €.

Banka akceptuje príjmi:

 • zamestnanec – posudzuje sa príjem za posledných 12 mesiacov spätne (vrátane pravidelných odmien, 13. a 14. platu), respektíve za kratšie obdobie, minimálne však za 6 mesiacov,

 • zamestnanec v zahraničí – minimálne obdobie zamestnania 6 mesiacov,

 • rodičovský príspevok,

 • dôchodky – starobný, vdovský, invalidný a výsluhový,

 • fyzická osoba podnikateľ – minimálne jedno ukončené zdaňovacie obdobie,

 • právnická osoba – minimálne trvanie podnikania 24 mesiacov.

 

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov

Predložiť doklad totožnosti,

 • doklady preukazujúce účel poskytnutia úveru - kúpna zmluva, stavebné povolenie, položkový rozpočet pri rekonštrukcii,

 • doklady preukazujúce výšku príjmu, ktorý je po zohľadnení predpokladaných mesačných výdavkov, ako aj ostatných záväzkov žiadateľa dostačujúci na splácanie úveru (okrem prípadov, kedy si banka overí výšku vášho príjmu automaticky cez externé registre),

 • doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie úveru ako napr. znalecký posudok 

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
110 € 110 € 0 €

Prvé čerpanie je bezplatné, druhé a každé ďalšie za poplatok 25

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Pri ukončení fixácie úrokovej sadzby 0 €

Skutočné náklady banky priamo súvisiace s predčasným splatením, max. vo výške 1% z predčasne splácanej istiny

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

7,00 % p. a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady na vymáhanie € Skutočné náklady na vymáhanie €