Úver na bývanie BKS Bank


Možnosť poistenia úveru so zľavou priamo v banke, bezplatné vedenie úverového účtu a vyhotovenie znaleckého posudku.

Možnosť mimoriadnej splátky alebo predčasného splatenia.

Úrokovú sadzbu banka stanovuje na základe bonity klienta.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 5 000 € NEOBMEDZENÁ 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 13.03.2023.

  • pri Fix 3 od 4,20% p.a.
  • pri Fix 5 od 4,20 % p.a.
  • pri Fix 7 od 4,30 % p.a.

Bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku, akciový spracovateľský poplatok je vo výške 150 €.

Premium Konto je bez poplatku za vedenie počas doby prvej fixácie, uzatvorenie poistenia financovanej nehnuteľnosti so zľavou priamo v banke.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Áno

Vek žiadateľa od 18 do 62 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti,  výška úveru v minimálnej výške 5000 €.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

  • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
  • vek žiadateľov do 35 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
  • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
  • splatnosť od 5 do 30 rokov

Doklad totožnosti, potvrdenie o príjme, výpisy z účtu.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 200 € - max. 200 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
170 € 170 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli Banke v súvislosti s predčasným splatením, maximálne 1,00% z výšky predčasne splatenej časti úveru
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p.a. zo sumy dlhu 2,50 € 2,50 €