Úver na bývanie BKS Bank


Možnosť poistenia úveru so zľavou priamo v banke, bezplatné vedenie úverového účtu a vyhotovenie znaleckého posudku.

Možnosť mimoriadnej splátky alebo predčasného splatenia.

Úrokovú sadzbu banka stanovuje na základe bonity klienta.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 5 000 € NEOBMEDZENÁ 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úroková sadzba od 10.7.2023.

  • pri Fix 3 od 4,50% p.a.
  • pri Fix 5 od 4,50 % p.a.
  • pri Fix 7 od 4,30 % p.a.

Bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku, akciový spracovateľský poplatok je vo výške 150 €.

Premium Konto je bez poplatku za vedenie počas doby prvej fixácie, uzatvorenie poistenia financovanej nehnuteľnosti so zľavou priamo v banke.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Áno

Vek žiadateľa od 18 do 62 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti,  výška úveru v minimálnej výške 5000 €.

Daňový bonus na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2024:

  • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavrie klient zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
  • bez obmedzenia maximálnej výšky úveru,
  • môžnosť si ho uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, max. do výšky 1 200 eur za rok,
  • nehnuteľnosť slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami.

Doklad totožnosti, potvrdenie o príjme, výpisy z účtu.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 200 € - max. 200 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
170 € 170 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli Banke v súvislosti s predčasným splatením, maximálne 1,00% z výšky predčasne splatenej časti úveru
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % p.a. zo sumy dlhu 2,50 € 2,50 €