mHYPOTÉKA účelová mBank


Poskytnutie mHypotéky bez poplatku, založenie a vedenie úverového aj osobného účtu. 

Mimoriadne splátky až do 20 % istiny úveru ročne bezplatne.

Garancia výšky úrokovej sadzby na 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zdarma

Poskytnutie mHypotéky do 50% z hodnoty založenej nehnuteľnosti bez zdokladovania príjmu.

V prípade, ak žiadateľ o mHypotéku nemá záujem o otvorenie bežného účtu mKonto, úroková sadzba je zvýšená o 1% p.a.
 

Zľavy z úrokových sadzieb:

  • za poistenie Credit Life zľava z úrokovej sadzby od mBank vo výške 0,25% p.a.
  • za kreditný obrat na účte mKonto vo výške min. 400 € mesačne zľava 0,50 % p.a
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 7 000 € 500 000 € 1 40 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez ohľadu na to, akú dĺžku fixácie si zvolíte, banka vám poskytne úrok  0,69 % p.a.

Podmienky získania úroku 0,69% p.a.:
 

  • podať žiadosť v období od 3.2.2020 do 31.3.2020
  • zvoliť si obdobie fixácie v dĺžke  1, 3, 4 alebo 5 rokov
  • LTV do 80%
Účastník akcie získa zvýhodnenú úrokovú sadzbu na prvé obdobie fixácie vo výške 0,69 % p.a. v prípade zriadenia mKonta, kreditného obratu na mKonte min. 400 € mesačne a poistenia úveru. Bez poistenia úveru je výška úrokovej sadzby 0,89 % p.a. 

Zľavy z úrokových sadzieb:
Zľava 0,25% p.a. za poistenie Credit Life od mBank. 
Zľava 0,50% p.a. za kreditný obrat na účte mKonto (vo výške prevyšujúcu 400 € mesačne)

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru Áno

Vek žiadateľa od 18 do 70 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), občianstvo SR alebo pobyt na území SR, pravidelný príjem, zabezpečenie nehnuteľnosťou na území SR.

Založená nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa o hypotéku (okrem zrýchleného refinancovania).

Založená nehnuteľnosť musí byť poistená a poistenie musí byť taktiež vinkulované v prospech banky.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

  • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
  • vek žiadateľov do 35 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
  • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
  • splatnosť od 5 do 30 rokov

Dva doklady totožnosti - Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca,
Potvrdenie o výške príjmu, alebo potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom, doklady potrebné k zabezpečeniu (list vlastníctva, znalecký posudok).

Hypotéka do 50 % hodnoty založenej nehnuteľnosti bez potvrdenia o výške príjmu.

Doklad k preukázaniu účelu hypotéky

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
100 € 100 € - v prípade predčasného splatenia je spracovanie žiadosti alebo vystavenie súhlasu s poplatkom 0 € 0 € Prvé až tretie čerpanie bez poplatku, štvrté a každé ďalšie s poplatkom 20 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € 0 % z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky, max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB + 5% p.a., pre zmluvy uzatvorené do 31. 1. 2013 platí sadzba 8 % p.a. Elektronická 0 €, listová 4 € Odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €