Účelový úver na bývanie ČSOB


Chcete svoje vlastné bývanie, ale nemáte ešte vybratú nehnuteľnosť?
Účelový úver na bývanie od ČSOB môžete mať schválený skôr, ako si nájdete vhodnú nehnuteľnosť.

Úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. 
 • možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru,
 • zníženie úrokovej sadzby využívaním produktov ČSOB.

Možnosť zriadenie úveru aj online.

Mimoriadne splátky bez poplatku raz za 31 dní do 1,5 % zostávajúcej istiny cez ČSOB SmartBanking.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 5 000 € 300000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIABenefit – vrátenie 1 splátky max. do výšky 500 eur. 
Podmienky:

 • Predložený platný energetický certifikát k Objektu úveru s energetickou triedou A (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane) alebo A0 alebo lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované od 1.1.2021 vrátane),
 • Vyplatenie benefitu na účet klienta prebehne najskôr po zúčtovaní prvej anuitnej splátky za podmienky, že bude predložený energetický certifikát a overená energetická trieda.

Podmienky vyplatenia benefitu:

 • vyplatenie 1 mesačnej splátky max. do výšky 500 eur na bežný účet určený na splácanie úveru.
 • vyplatenie prebehne najskôr po zúčtovaní prvej anuitnej splátky za podmienky, predložený energetický certifikát a overená energetická trieda objektu úveru.

  Benefit – 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru: 
 • doloženie platného energetického certifikátu k objektu úveru najneskôr do 6 mesiacov od dočerpania úveru (bez ohľadu na energetickú triedu)
 • v prípade účelu výstavba doloženie energetického certifikátu s kolaudačným rozhodnutím v termíne v zmysle zmluvy
 • benefit je možné uplatniť iba raz k jednému objektu úveru (financovaná nehnuteľnosť)
 • o uplatnenie benefitu je potrebné požiadať už pri podaní žiadosti
 • benefit sa nevzťahuje na developerské projekty 
Kataster vybaví banka za klienta.

Zvýhodnené úrokové sadzby pri úveroch do 80 %  z hodnoty nehnuteľnosti .
 

Úrokové sadzby platné od 16.5.2022: 

 • Fix 1 od 1,50% p.a.
 • Fix 3 od 1,50% p.a.
 • Fix 4 od 1,85% p.a.
 • Fix 5 od 1,85% p.a.
 • Fix 10 od 2,45% p.a.
 • Fix 15 od 2,75% p.a.
 • Fix 20 od 2,95% p.a.Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť.

 • po schválení hypotéky dostatok času na hľadanie nového domu či bytu 
 • možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru
 • Garantovaná maximálna výška úveru vyplývajúca z uzavretej úverovej zmluvy
 • Kataster za klienta vybaví banka.

Bezplatné mimoriadne splátky raz za 31 dní do výšky 1,5% zostatku istiny, v min sume 50 € prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Áno

Vek žiadateľa o úver od 18 do 64 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti, zdokladovanie účelu.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov
 • poistenie nehnuteľnosti a vinkuláciu poistného plnenia v prospech ČSOB

Zamestnanec potrebuje potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia), posledný výpis z účtu, ak má príjem poukazovaný min. 6 mesiacov na účet v ČSOB banke, nepotrebuje žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu.
Ak žiadateľ poberá príjem v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia).

Podnikateľ potrebuje doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.
V prípade, že svoj príjem sa žiadateľ rozhodol nedokladovať, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu (ak je podnikateľ).

Banka akceptuje ako príjem aj rodičovský príspevok/materskú. 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
180 € 180 € 180 €

Prvé až tretie čerpania bez poplatku,ďalšie s poplatkom 50

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8% + základná úroková sadzba ECB Skutočné náklady € Skutočné náklady €