Účelový úver na bývanie ČSOB


Chcete svoje vlastné bývanie, ale nemáte ešte vybratú nehnuteľnosť?
Účelový úver na bývanie od ČSOB môžete mať schválený skôr, ako si nájdete vhodnú nehnuteľnosť.

Úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. 
 • možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru,
 • zníženie úrokovej sadzby využívaním produktov ČSOB.

Možnosť zriadenie úveru aj online.

Mimoriadne splátky bez poplatku raz za 31 dní do 1,5 % zostávajúcej istiny cez ČSOB SmartBanking.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 5 000 € 300000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Možnosť získať odmenu vo výške 1 mesačnej splátky max. do 500 eur za predloženie energetického certifikátu s energetickou triedou A a lepšou. Platí pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane alebo A0 pre nehnuteľnosti skolaudované od 1.1.2021 vrátane.

Úrokové sadzby platné od 26.10.2023 pri úveroch do 80 %  z hodnoty nehnuteľnosti:
 • Fix 1 od 5,39% p.a.
 • Fix 3 od 4,29% p.a.
 • Fix 4 od 4,29% p.a.
 • Fix 5 od 4,29% p.a.
 • Fix 10 od 4,49% p.a.
 • Fix 15 od 4,69% p.a.
 • Fix 20 od 4,79% p.a.
 Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť.
 • po schválení hypotéky dostatok času na hľadanie nového domu či bytu 
 • možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru
 • Garantovaná maximálna výška úveru vyplývajúca z uzavretej úverovej zmluvy
 • Kataster za klienta vybaví banka.

Bezplatné mimoriadne splátky raz za 31 dní do výšky 1,5% zostatku istiny, v min sume 50 € prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Áno

Vek žiadateľa o úver od 18 do 64 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti, zdokladovanie účelu.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov
 • poistenie nehnuteľnosti a vinkuláciu poistného plnenia v prospech ČSOB

Zamestnanec potrebuje potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia), posledný výpis z účtu, ak má príjem poukazovaný min. 6 mesiacov na účet v ČSOB banke, nepotrebuje žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu.
Ak žiadateľ poberá príjem v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia).

Podnikateľ potrebuje doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.
V prípade, že svoj príjem sa žiadateľ rozhodol nedokladovať, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu (ak je podnikateľ).

Banka akceptuje ako príjem aj rodičovský príspevok/materskú. 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 250 € - max. 250 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
180 € 180 € 180 €

Prvé až tretie čerpania bez poplatku,ďalšie s poplatkom 50

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8% + základná úroková sadzba ECB Skutočné náklady € Skutočné náklady €