Hypoúver Invest UniCredit


Klient získava možnosť výberu financovanej a zakladanej nehnuteľnosti v lehote 12 mesiacov.
Lehota čerpania pri úvere na kúpu nešpecifikovanej nehnuteľnosti je 12 mesiacov, 18 mesiacov pri účele úveru výstavba rodinného domu, ku ktorej už klient požiadal o vydanie stavebného povolenia.
Od 01.02.2024 banka zavádza prirážku 1% k ú.s. pre úvery pod 40 000 eur.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 3 300 € NEOBMEDZENÁ 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100% zľava za poskytnutie úveru.

Úrokové sadzby platné od 25.4.2024 s LTV do 80%:
 • FIX3 od 4,19% p.a.
 • FIX4 od 4,19% p.a.
 • FIX5 od 4,19% p.a.
 • FIX7 od 5,29% p.a.
 • FIX10 od 5,29% p.a.

Možné zľavy z úrokových sadzieb:

 • 0,20% za poistenie schopnosti splácať úver,
 • 0,20% za Aktívny účet - záväzok zasielať mesačne 1,5 násobok anuitnej splátky na účet, z ktorého je úver splácaný a mesačne vykonané 3 platby kartou vydanou k tomuto účtu.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Nie

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR,

Maximálna splatnosť úveru (dátum poslednej anuitnej splátky) je odvodená od veku žiadateľa a spolužiadateľov pri schvaľovaní úveru:

 • pre žiadateľov s vekom do 59 rokov je maximálna splatnosť úveru (dátum poslednej anuitnej splátky ) do ich 70 rokov,
 • pre žiadateľov s vekom nad 59 rokov je maximálna splatnosť do ich 65 rokov.

 

Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.

Podmienky pre vznik nároku na príspevok:

 • Príjem  oprávnenej osoby nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mzdy v  hospodárstve SR za rok 2022 – max. výška hrubej mzdy nesmie presiahnuť 2  086,40 eur
 • Ak priemerný príjem za rok 2022 prekračuje stanovenú hranicu, bude pre vznik nároku na príspevok posúdený priemerný príjem za 6 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok.
 • Úver  na bývanie bol poskytnutý na účel: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti  na bývanie, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti na  bývanie
 • Nové účely platné po 1.6.2024: refinancovaný úver s refixom, refinancovaný úver bez refixu - súčasný úver bol poskytnutý na splatenie úveru s účelom nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba alebo rekonštrukcia.
 • Financovanú nehnuteľnosť využíva oprávnená osoba na  vlastné bývanie – príspevok sa uplatňuje iba na 1 zmluvu o úvere na  bývanie a na 1 tuzemskú nehnuteľnosť

Ak ste zamestnanec potrebujete potvrdenie o výške príjmu.

Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Zdokladovanie účelu úveru a znalecký posudok zabezpečenej nehnuteľnosti

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
166 € 166 € 0 €

Prvé čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 15

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie,

max. 1% z predčasne splatenej sumy.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,50 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €