Hypoúver Invest UniCredit


Chcete hypotéku na nehnuteľnosť, ktorá nie je dokončená? UniCredit Bank v spolupráci s vybranými stavebnými spoločnosťami vám ponúka hypotéku na kúpu bytu alebo domu, ktorý je vo výstavbe. 

Banka akceptuje pôvodný znalecký posudok na dokončenú nehnuteľnosť.
Pri jednorazovom čerpaní úveru je lehota na splnenie podmienok 6 mesiacov. 
Pri postupnom čerpaní úveru je lehota 18 mesiacov.  
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 3 300 € NEOBMEDZENÁ 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez poplatku za poskytnutie pre všetky úvery s poistením a LTV do 80%.

Úrokové sadzby s poistením:
FIX3 od 2,29% p.a.
FIX4 od 2,39% p.a.
FIX5 od 2,49% p.a.
FIX7 od 2,49% p.a.
FIX10 od 2,49% p.a.

Ú
rokové sadzby bez poistenia:

FIX3 od 2,59% p.a.
FIX4 od 2,69% p.a.
FIX5 od 2,99% p.a.
FIX7 od 2,99% p.a.
FIX10 od 2,99% p.a.

Úroková sadzba platí pre úver do výšky 80% z hodnoty zabezpečenia úveru, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver a pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver. V uvedenom prípade klientovi banky preplatí náklady za ocenenie nehnuteľnosti: bytu do 150 €, rodinného domu do 210 €.
 

 
 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere

Nie

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR,

  • vek minimálne od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky),
  • čistý mesačný príjem viac ako 280 € v prípade bankou akceptovaného typu príjmu.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

  • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
  • vek žiadateľov do 35 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
  • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
  • splatnosť od 5 do 30 rokov

Ak ste zamestnanec potrebujete potvrdenie o výške príjmu.

Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Zdokladovanie účelu úveru a znalecký posudok zabezpečenej nehnuteľnosti

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
166 € 166 € 0 €

Prvé čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 15

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie,

max. 1% z predčasne splatenej sumy.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

5,00 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%.

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €