mHypotéka refinančná mBank


Poskytnutie mHypotéky bez poplatku, založenie a vedenie úverového aj osobného účtu. 

Mimoriadne splátky až do 20 % istiny úveru ročne bezplatne.

Garancia výšky úrokovej sadzby na 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zdarma

Poskytnutie mHypotéky do 50% z hodnoty založenej nehnuteľnosti bez zdokladovania príjmu.

Pre refinancovanie je možné použiť až 6 rokov starý znalecký posudok.

V prípade, ak žiadateľ o mHypotéku nemá záujem o otvorenie bežného účtu mKonto, úroková sadzba je zvýšená o 1% p.a.

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 7 000 € 500 000 € 1 25 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Od 2.3.2020 pre hypotéky s LTV do 80% zvýhodnená úroková sadzba. 

  • pri fixácii na 1 roky od 0,89% p.a.
  • pri fixácii na 3 roky od 0,69% p.a.
  • pri fixácii na 4 roky od 0,64% p.a.
  • pri fixácii na 5 rokov od 0,74% p.a.

Zvýhodnené úrokové sadzby platia za podmienky poistenia úveru, že klient si zriadi mKonto, kreditný obrat na mKonte bude min. 400 € mesačne a bude mať poistený úver.
Mimoriadne splátky bez poplatku až do 20% z pôvodnej výšky úveru ročne, realizované v priebehu celého roka cez internetbanking


Zľavy z úrokových sadzieb:
Zľava 0,25% p.a. za poistenie Credit Life od mBank. 
Zľava 0,50% p.a. za kreditný obrat na účte mKonto (vo výške prevyšujúcu 400 € mesačne)

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru Nie

Vek žiadateľa od 18 do 70 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), občianstvo SR alebo pobyt na území SR, pravidelný príjem, zabezpečenie nehnuteľnosťou na území SR.

Založená nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa o hypotéku (okrem zrýchleného refinancovania).

Založená nehnuteľnosť musí byť poistená a poistenie musí byť taktiež vinkulované v prospech banky.

Dva doklady totožnosti - Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca,
Potvrdenie o výške príjmu, alebo potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom, doklady potrebné k zabezpečeniu (list vlastníctva, znalecký posudok).
Doklad k preukázaniu účelu hypotéky.

Pri bezproblémovej úverovej histórií a splácaní aspoň 24 mesiacov, nie je potrebné predložiť potvrdenie o výške príjmu.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
100 € 100 € - v prípade predčasného splatenia je spracovanie žiadosti alebo vystavenie súhlasu s poplatkom 0 € 0 € Prvé až tretie čerpanie bez poplatku, štvrté a každé ďalšie s poplatkom 20 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € 0 % z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky, max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB + 5% p.a., pre zmluvy uzatvorené do 31. 1. 2013 platí sadzba 8 % p.a. Elektronická 0 €, listová 4 € Odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €