Hypotéka na splatenie úverov Prima banka


Možnosť poistiť si splácanie pôžičky pre prípad pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania.

Banka vráti poplatok za predčasné splatenie úveru v inej banke, nie je potrebné predkladať nový znalecký posudok ani dokladovať príjem.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 5 000 € NEOBMEDZENÁ 5 40 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Mimoriadna ponuka úrokovej sadzby 0,40 % p.a. fixovanej na 40 mesiacov pre všetky Hypotéky schválené do 30.09.2021. 
Mimoriadna ponuka úrokovej sadzby 0,50 % p.a. fixovanej na 45 mesiacov pre všetky Hypotéky schválené do 30.09.2021.

Úroková sadzba pre ostatné fixácie:

  • 0,60 % p.a. pri fixácií na 3 roky
  • 0,80 % p.a. pri fixácií na 4 roky
  • 0,90 % p.a. pri fixácií na 5 rokov
  • 1,00 % p.a. pri fixácií na 7 rokov

Pri prenose hypotéky z inej banky do Prima banky preplatenie poplatku za predčasné splatenie hypotéky v inej banke.

Ak v deň splatnosti poplatku za poskytnutie úveru má klient v Prima banke vedený Osobný účet, poplatok za poskytnutie úveru neplatí.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere

Žiadateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, musí mať stály zdroj príjmov.

Úver musí byť zaistený záložným právom k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.

 

Potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr. súd, polícia...) a doložiť 3 výpisy z účtu.
Z podnikania, je potrebné doložiť daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom.

  • doklady k preukázaniu účelu úveru,
  • doklady k zabezpečeniu úveru.
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
100 € 100 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru, maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, okrem predčasného splatenia v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby alebo ak predčasné splatenie nepresiahne výšku 20% istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8%. 15 € 30 €