Hypoúver Invest na splatenie úveru UniCredit


Úver je určený na splatenie úveru, ktorý bol poskytnutý na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľností a musí byť zabezpečený záložným právom k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na území SR.

Banka akceptuje pôvodný znalecký posudok na dokončenú nehnuteľnosť.

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 3 300 € NEOBMEDZENÁ 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Bez poplatku za poskytnutie úveru.
 

Úrokové sadzby s poistením a s LTV do 80% platné od 19.5.2023:
 • FIX3 od 3,89% p.a.
 • FIX4 od 3,89% p.a.
 • FIX5 od 3,89% p.a.
 • FIX7 od 5,19% p.a.
 • FIX10 od 5,19% p.a.

Možné zľavy z úrokových sadzieb:

 • 0,30% za poistenie schopnosti splácať úver.


Úroková sadzba platí pre úver do výšky 80% z hodnoty zabezpečenia úveru, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu schopnosti splácať úver a pri úveroch, kde je v predloženom znaleckom posudku stanovená budúca hodnota nehnuteľnosti. V uvedenom prípade klientovi banka preplatí náklady za ocenenie nehnuteľnosti: bytu do 150 eur, rodinného domu do 210 eur.

Pri refinancovaní banka akceptuje pôvodný znalecký posudok bez ohľadu na jeho vek.

 

 


 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Nie

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR,

 • vek minimálne od 18 do 70 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky),
 • čistý mesačný príjem viac ako 280 € v prípade Bankou akceptovaného typu príjmu.

Možnosť úverovať konateľa s.r.o. pri splnení nižšie uvedených podmienok:

 • žiadateľ je jediným vlastníkom spoločnosti a zároveň jediným konateľom spoločnosti, jeho vlastné osobné daňové priznanie nevykazuje stratu (nulový základ dane je v poriadku),
 • spoločnosť má preukázateľnú históriu aspoň 2 zdaňovacie obdobia,
 • spoločnosť nepodniká v neakceptovanom odvetví.

Ak ste zamestnanec potrebujete potvrdenie o výške príjmu.

Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Dokladovanie účelu úveru a znalecký posudok zabezpečenej nehnuteľnosti, pôvodná úverová zmluva.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
166 € 166 € 0 € Prvé čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 15 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%. Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €