Hypoúver Invest na splatenie úveru UniCredit


Pri jednorazovom čerpaní úveru (kúpa nehnuteľnosti, splatenie iného úveru) je lehota na splnenie podmienok  6 mesiacov.  Pri postupnom čerpaní úveru  (výstavba, rekonštrukcia)  je táto lehota 18 mesiacov. 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 3 300 € NEOBMEDZENÁ 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100% zľava za poskytnutie úveru.
Úrokové sadzby platné od 25.4.2024:

  • FIX3 od 4,19% p.a.
  • FIX4 od 4,19% p.a.
  • FIX5 od 4,29% p.a.
  • FIX7 od 5,29% p.a.
  • FIX10 od 5,29% p.a.

Možné zľavy z úrokových sadzieb:

  • 0,20% za poistenie schopnosti splácať úver,
  • 0,20% za Aktívny účet - záväzok zasielať mesačne 1,5 násobok anuitnej splátky na účet, z ktorého je úver splácaný a mesačne vykonané 3 platby kartou vydanou k tomuto účtu.
 

 


 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Nie

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR,

Maximálna splatnosť úveru (dátum poslednej anuitnej splátky) je odvodená od veku žiadateľa a spolužiadateľov pri schvaľovaní úveru:

  • pre žiadateľov s vekom do 59 rokov je maximálna splatnosť úveru (dátum poslednej anuitnej splátky ) do ich 70 rokov,
  • pre žiadateľov s vekom nad 59 rokov je maximálna splatnosť do ich 65 rokov.

Ak ste zamestnanec potrebujete potvrdenie o výške príjmu.

Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Dokladovanie účelu úveru a znalecký posudok zabezpečenej nehnuteľnosti, pôvodná úverová zmluva.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
166 € 166 € 0 € Prvé čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 15 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok 8,00%. Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním € Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním €