Hypotéka na splatenie úverov ČSOB


Získajte minimálne úroky od ČSOB pri Hypotéke na splatenie úverov až do výšky 80 % hodnoty nehnuteľnosti pri prenesení jednej hypotéky.

Možnosť navýšenia do 2 000 eur, alebo do 5 % zo zostatku
 • platí v prípade prenosu hypotéky bez zmeny založenej nehnuteľnosti
 • v prípade zachovania rovnakých žiadateľov ako v pôvodnom úvere, bude dokladovanie príjmu zjednodušené
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 5 000 € 300000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Pri refinancovaní hypotéky z inej banky a zriadení poistenia DOMOS Kompakt, možnosť získať odmenu až do výšky 3 splátok (spolu v max. výške 1500 €)
Benefit sa vzťahuje len na prvý úver v poradí, nie je možné poskytnúť benefit pri jednom klientovi na viacero úverov.
Vyplatenie benefitu:

 • klientovi budú vrátené max. 3 splátky na základe výšky prenesenej hypotéky,
 • vyplatenie benefitu je možné len na bežný účet v ČSOB,
 • splátka bude klientovi automaticky uhradená na bežný účet v ČSOB v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia prvej anuitnej splátky.


Možnosť získať odmenu vo výške 1 mesačnej splátky max. do 500 eur za predloženie energetického certifikátu s energetickou triedou A a lepšou. Platí pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane alebo A0 pre nehnuteľnosti skolaudované od 1.1.2021 vrátane.
Podmienky vyplatenia benefitu:
• vyplatenie 1 mesačnej splátky max. do výšky 500 eur na bežný účet určený na splácanie úveru,
• vyplatenie prebehne najskôr po zúčtovaní prvej anuitnej splátky za podmienky, predložený energetický certifikát a overená energetická trieda objektu úveru,
• platí pre žiadosti prijaté do 30.6.2023 a podpísané úverové zmluvy do 31.7.2023.


Záložné zmluvy a návrh na vklad záložného práva doručí banka za klienta na príslušný kataster.

Úrokové sadzby platné od 21.3.2023 pri úveroch do 80 %  z hodnoty nehnuteľnosti:
 • Fix 1 od 5,29% p.a.
 • Fix 3 od 4,19% p.a.
 • Fix 4 od 4,19% p.a.
 • Fix 5 od 3,99% p.a.
 • Fix 10 od 4,39% p.a.
 • Fix 15 od 4,59% p.a.
 • Fix 20 od 4,69% p.a.
 Bezplatné mimoriadne splátky raz za 31 dní do výšky 1,5% zostatku istiny, v min sume 50 € prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Áno

Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 do 64 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti
Poistenie nehnuteľnosti a vinkuláciu poistného plnenia v prospech ČSOB. 

Zamestnanec potrebuje potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia), posledný výpis z účtu, ak má príjem poukazovaný min. 6 mesiacov na účet v ČSOB banke, nepotrebuje žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu.
Ak žiadateľ poberá príjem v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia).

Podnikateľ potrebuje doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.
V prípade, že svoj príjem sa žiadateľ rozhodol nedokladovať, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu (ak je podnikateľ).

Banka akceptuje ako príjem aj rodičovský príspevok/materskú. 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 250 € - max. 250 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
180 € 180 € 180 € Prvé až tretie čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 50 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8% + základná úroková sadzba ECB Skutočné náklady € Skutočné náklady €