Hypotéka na splatenie úverov ČSOB


Získajte minimálne úroky od ČSOB pri Hypotéke na splatenie úverov až do výšky 90 % hodnoty nehnuteľnosti pri prenesení jednej hypotéky.

Možnosť navýšenia do 2 000 eur, alebo do 5 % zo zostatku
 • platí v prípade prenosu hypotéky bez zmeny založenej nehnuteľnosti
 • v prípade zachovania rovnakých žiadateľov ako v pôvodnom úvere, bude dokladovanie príjmu zjednodušené
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 5 000 € 300000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIABanka poskytne benefit vo forme zľavy vo výške 100 % z poplatku za poskytnutie úveru za podmienky, že bude predložený energetický certifikát najneskôr do 6 mesiacov od dočerpania úveru a pri výstavbe spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím k objektu úveru. 
Platí pre žiadosti prijaté do 30.6.2022
a podpísané zmluvy o úvere do 31.7.2022 pri doložení platného energetického certifikátu k objektu úveru.


Zvýhodnené úrokové sadzby pri úveroch do 80 %  z hodnoty nehnuteľnosti .
Úrokové sadzby: 

 • Fix 1 od 1,50% p.a.
 • Fix 3 od 0,89% p.a.
 • Fix 4 od 0,95% p.a.
 • Fix 5 od 0,95% p.a.
 • Fix 10 od 0,99% p.a.


Kataster za klienta vybaví banka.

Benefit vrátenie až 3 splátok 
Refinancovaním úveru z inej banky do ČSOB môžu klienti získať benefit až do výšky 1 500 € podľa výšky prenesenej hypotéky.

Podmienky získania benefitu:

 • platí pre všetky refinancované úvery z inej banky
 • platí pre všetky bonity a LTV
 • vyplatenie benefitu je možne len na bežný účet v ČSOB
 • splátka bude klientovi automaticky uhradená na bežný účet v ČSOB v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia prvej anuitnej splátky

Bezplatné mimoriadne splátky raz za 31 dní do výšky 1,5% zostatku istiny prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Áno

Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 do 64 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti
Poistenie nehnuteľnosti a vinkuláciu poistného plnenia v prospech ČSOB. 

Zamestnanec potrebuje potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia), posledný výpis z účtu, ak má príjem poukazovaný min. 6 mesiacov na účet v ČSOB banke, nepotrebuje žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu.
Ak žiadateľ poberá príjem v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia).

Podnikateľ potrebuje doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.
V prípade, že svoj príjem sa žiadateľ rozhodol nedokladovať, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu (ak je podnikateľ).

Banka akceptuje ako príjem aj rodičovský príspevok/materskú. 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
180 € 180 € 180 € Prvé až tretie čerpanie bez poplatku, ďalšie s poplatkom 50 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8% + základná úroková sadzba ECB Skutočné náklady € Skutočné náklady €