Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: VÚB AM - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 323.17 mil.€
Podiel na trhu: 9.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.91%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 303.85 mil.€
Podiel na trhu: 9.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.84%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.75%
Názov fondu: VÚB AM - Active Magnifica
Hodnota majetku: 227.87 mil.€
Podiel na trhu: 6.89%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.69%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.96%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 203.00 mil.€
Podiel na trhu: 6.14%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.51%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.16%
Názov fondu: VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 176.95 mil.€
Podiel na trhu: 5.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.73%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.16%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 157.13 mil.€
Podiel na trhu: 4.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.34%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 144.10 mil.€
Podiel na trhu: 4.36%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.40%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.62%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 138.03 mil.€
Podiel na trhu: 4.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.60%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.14%
Názov fondu: VÚB AM - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 133.71 mil.€
Podiel na trhu: 4.04%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.11%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.30%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 109.44 mil.€
Podiel na trhu: 3.31%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.17%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.07%
Názov fondu: VÚB AM - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 94.53 mil.€
Podiel na trhu: 2.86%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.48%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.88%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 92.27 mil.€
Podiel na trhu: 2.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.45%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.43%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: AXA EUR Konto
Hodnota majetku: 68.17 mil.€
Podiel na trhu: 2.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.46%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.88%
Názov fondu: PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Hodnota majetku: 64.03 mil.€
Podiel na trhu: 1.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.00%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.09%
Názov fondu: VÚB AM - Edícia Svet
Hodnota majetku: 62.27 mil.€
Podiel na trhu: 1.88%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 0.90%
Názov fondu: VÚB AM - Magnifica Edícia III
Hodnota majetku: 61.38 mil.€
Podiel na trhu: 1.86%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.21%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 54.37 mil.€
Podiel na trhu: 1.64%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.46%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.16%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 53.82 mil.€
Podiel na trhu: 1.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.88%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 51.88 mil.€
Podiel na trhu: 1.57%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.85%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.24%