Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 423.73 mil.€
Podiel na trhu: 13.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.43%
Priemerný výnos za posledný rok: -10.96%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 322.30 mil.€
Podiel na trhu: 10.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.67%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.09%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 176.18 mil.€
Podiel na trhu: 5.48%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.90%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 174.39 mil.€
Podiel na trhu: 5.42%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.64%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.97%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 169.65 mil.€
Podiel na trhu: 5.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.28%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.11%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 152.15 mil.€
Podiel na trhu: 4.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.21%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.94%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica
Hodnota majetku: 139.40 mil.€
Podiel na trhu: 4.34%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.32%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.27%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 131.32 mil.€
Podiel na trhu: 4.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.69%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.98%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 88.73 mil.€
Podiel na trhu: 2.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.73%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.61%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 87.88 mil.€
Podiel na trhu: 2.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.26%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 81.26 mil.€
Podiel na trhu: 2.53%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.08%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.84%
Názov fondu: AM SLSP Svetové akcie, o.p.f.
Hodnota majetku: 79.19 mil.€
Podiel na trhu: 2.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.79%
Priemerný výnos za posledný rok: -13.98%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 75.32 mil.€
Podiel na trhu: 2.34%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.50%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.73%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 74.48 mil.€
Podiel na trhu: 2.32%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -9.20%
Priemerný výnos za posledný rok: -29.87%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 69.21 mil.€
Podiel na trhu: 2.15%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.79%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.33%
Názov fondu: TAM - Premium Strategic
Hodnota majetku: 54.75 mil.€
Podiel na trhu: 1.70%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.79%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.69%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 51.79 mil.€
Podiel na trhu: 1.61%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.89%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.20%
Názov fondu: TAM - Dynamic Balanced Fund
Hodnota majetku: 50.14 mil.€
Podiel na trhu: 1.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: -12.91%
Názov fondu: TAM - Private Growth 2
Hodnota majetku: 49.06 mil.€
Podiel na trhu: 1.53%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.84%
Priemerný výnos za posledný rok: -14.24%