Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 363.40 mil.€
Podiel na trhu: 10.49%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.28%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.87%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 300.89 mil.€
Podiel na trhu: 8.68%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.95%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.70%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica
Hodnota majetku: 218.06 mil.€
Podiel na trhu: 6.29%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.95%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.58%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 208.81 mil.€
Podiel na trhu: 6.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.18%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 168.20 mil.€
Podiel na trhu: 4.85%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.43%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 164.99 mil.€
Podiel na trhu: 4.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.88%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.40%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 154.98 mil.€
Podiel na trhu: 4.47%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 11.87%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 147.62 mil.€
Podiel na trhu: 4.26%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.70%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 140.95 mil.€
Podiel na trhu: 4.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.88%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.05%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 126.61 mil.€
Podiel na trhu: 3.65%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.36%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.58%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 104.05 mil.€
Podiel na trhu: 3.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.76%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 84.01 mil.€
Podiel na trhu: 2.42%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.91%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: AXA EUR Konto
Hodnota majetku: 65.56 mil.€
Podiel na trhu: 1.89%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.48%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.97%
Názov fondu: PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Hodnota majetku: 65.23 mil.€
Podiel na trhu: 1.88%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.87%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.55%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 62.62 mil.€
Podiel na trhu: 1.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.87%
Priemerný výnos za posledný rok: 16.60%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 62.41 mil.€
Podiel na trhu: 1.80%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.16%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.76%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 62.34 mil.€
Podiel na trhu: 1.80%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.41%
Priemerný výnos za posledný rok: 10.46%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Edícia Svet
Hodnota majetku: 56.33 mil.€
Podiel na trhu: 1.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.58%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.07%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia III
Hodnota majetku: 54.36 mil.€
Podiel na trhu: 1.57%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.31%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.48%