Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 484.13 mil.€
Podiel na trhu: 15.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.40%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 333.15 mil.€
Podiel na trhu: 10.84%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.76%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.06%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 169.26 mil.€
Podiel na trhu: 5.51%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.43%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.23%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 158.28 mil.€
Podiel na trhu: 5.15%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.81%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.65%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 140.97 mil.€
Podiel na trhu: 4.59%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.87%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.70%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 122.68 mil.€
Podiel na trhu: 3.99%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.16%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.21%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 120.17 mil.€
Podiel na trhu: 3.91%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.07%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.22%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica
Hodnota majetku: 116.14 mil.€
Podiel na trhu: 3.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.34%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.66%
Názov fondu: AM SLSP Svetové akcie, o.p.f.
Hodnota majetku: 96.96 mil.€
Podiel na trhu: 3.16%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.04%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.16%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 83.97 mil.€
Podiel na trhu: 2.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.78%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.12%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 77.62 mil.€
Podiel na trhu: 2.53%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.98%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.09%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 76.53 mil.€
Podiel na trhu: 2.49%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.69%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.02%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.44%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 73.59 mil.€
Podiel na trhu: 2.40%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.62%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.79%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 67.07 mil.€
Podiel na trhu: 2.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.55%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 65.69 mil.€
Podiel na trhu: 2.14%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.62%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.27%
Názov fondu: TAM - Dynamic Balanced Fund
Hodnota majetku: 56.05 mil.€
Podiel na trhu: 1.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.26%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.28%
Názov fondu: TAM - Premium Strategic
Hodnota majetku: 55.85 mil.€
Podiel na trhu: 1.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.33%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.45%
Názov fondu: TAM - Private Growth 2
Hodnota majetku: 49.19 mil.€
Podiel na trhu: 1.60%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.73%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.40%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 46.84 mil.€
Podiel na trhu: 1.52%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.57%