Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 415.37 mil.€
Podiel na trhu: 11.60%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.88%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 308.48 mil.€
Podiel na trhu: 8.61%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.02%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.79%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 210.02 mil.€
Podiel na trhu: 5.87%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.46%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.64%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica
Hodnota majetku: 200.08 mil.€
Podiel na trhu: 5.59%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.48%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.28%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 183.11 mil.€
Podiel na trhu: 5.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.95%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.86%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 180.36 mil.€
Podiel na trhu: 5.04%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.69%
Priemerný výnos za posledný rok: 16.12%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 166.18 mil.€
Podiel na trhu: 4.64%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.84%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.60%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 152.23 mil.€
Podiel na trhu: 4.25%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.19%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 145.94 mil.€
Podiel na trhu: 4.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.78%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.31%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 117.52 mil.€
Podiel na trhu: 3.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.86%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.96%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 110.14 mil.€
Podiel na trhu: 3.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.72%
Priemerný výnos za posledný rok: 11.68%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 81.13 mil.€
Podiel na trhu: 2.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.75%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.49%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 76.39 mil.€
Podiel na trhu: 2.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.63%
Priemerný výnos za posledný rok: 16.94%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 75.03 mil.€
Podiel na trhu: 2.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.11%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.77%
Názov fondu: PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Hodnota majetku: 69.33 mil.€
Podiel na trhu: 1.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.37%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.49%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 68.78 mil.€
Podiel na trhu: 1.92%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.49%
Priemerný výnos za posledný rok: 22.38%
Názov fondu: AXA EUR Konto
Hodnota majetku: 62.71 mil.€
Podiel na trhu: 1.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.57%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.58%
Názov fondu: TAM - Premium Strategic
Hodnota majetku: 51.67 mil.€
Podiel na trhu: 1.44%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.58%
Priemerný výnos za posledný rok: 14.53%
Názov fondu: AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f.
Hodnota majetku: 47.19 mil.€
Podiel na trhu: 1.32%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.71%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.65%