Zmiešané fondy
Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: VÚB AM - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 276.26 mil.€
Podiel na trhu: 8.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.37%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.78%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 275.98 mil.€
Podiel na trhu: 8.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.29%
Názov fondu: VÚB AM - Active Magnifica
Hodnota majetku: 241.48 mil.€
Podiel na trhu: 7.16%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.27%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.65%
Názov fondu: VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 230.37 mil.€
Podiel na trhu: 6.83%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.44%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.79%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 213.16 mil.€
Podiel na trhu: 6.32%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.90%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.96%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 192.70 mil.€
Podiel na trhu: 5.71%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.15%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 185.53 mil.€
Podiel na trhu: 5.50%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.22%
Názov fondu: VÚB AM - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 176.28 mil.€
Podiel na trhu: 5.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.10%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.41%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 138.90 mil.€
Podiel na trhu: 4.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.28%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.63%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 136.68 mil.€
Podiel na trhu: 4.05%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.10%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.02%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Hodnota majetku: 70.13 mil.€
Podiel na trhu: 2.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.74%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.17%
Názov fondu: VÚB AM - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 69.81 mil.€
Podiel na trhu: 2.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.38%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.13%
Názov fondu: VÚB AM - Magnifica Edícia III
Hodnota majetku: 69.02 mil.€
Podiel na trhu: 2.05%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -1.89%
Názov fondu: VÚB AM - Edícia Svet
Hodnota majetku: 68.97 mil.€
Podiel na trhu: 2.04%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -2.43%
Názov fondu: AXA EUR Konto
Hodnota majetku: 68.95 mil.€
Podiel na trhu: 2.04%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.02%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.35%
Názov fondu: VÚB AM - Magnifica Edícia II
Hodnota majetku: 48.74 mil.€
Podiel na trhu: 1.45%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -2.65%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 42.12 mil.€
Podiel na trhu: 1.25%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.11%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.10%
Názov fondu: AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f.
Hodnota majetku: 41.47 mil.€
Podiel na trhu: 1.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.21%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.95%
Názov fondu: TAM - Private Growth 2
Hodnota majetku: 40.80 mil.€
Podiel na trhu: 1.21%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.63%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.22%