Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 335.85 mil.€
Podiel na trhu: 10.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.50%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.02%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 297.20 mil.€
Podiel na trhu: 8.91%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.52%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.91%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica
Hodnota majetku: 224.15 mil.€
Podiel na trhu: 6.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.29%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.05%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 202.87 mil.€
Podiel na trhu: 6.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.53%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.67%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 172.73 mil.€
Podiel na trhu: 5.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.92%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.76%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 157.55 mil.€
Podiel na trhu: 4.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.66%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 147.45 mil.€
Podiel na trhu: 4.42%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.96%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 140.45 mil.€
Podiel na trhu: 4.21%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.20%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.15%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 130.04 mil.€
Podiel na trhu: 3.90%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.46%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 117.33 mil.€
Podiel na trhu: 3.52%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.03%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 98.30 mil.€
Podiel na trhu: 2.95%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.78%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.60%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 87.84 mil.€
Podiel na trhu: 2.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.67%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.39%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.25%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: AXA EUR Konto
Hodnota majetku: 67.74 mil.€
Podiel na trhu: 2.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.44%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.92%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Edícia Svet
Hodnota majetku: 61.49 mil.€
Podiel na trhu: 1.84%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.53%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.19%
Názov fondu: PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Hodnota majetku: 61.14 mil.€
Podiel na trhu: 1.83%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.87%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia III
Hodnota majetku: 59.74 mil.€
Podiel na trhu: 1.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.48%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.47%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 56.58 mil.€
Podiel na trhu: 1.70%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.38%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.58%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 56.47 mil.€
Podiel na trhu: 1.69%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.38%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.18%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 56.36 mil.€
Podiel na trhu: 1.69%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.00%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.27%