Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 385.58 mil.€
Podiel na trhu: 10.84%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 19.59%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 307.13 mil.€
Podiel na trhu: 8.64%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.04%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.11%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica
Hodnota majetku: 211.67 mil.€
Podiel na trhu: 5.95%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.80%
Priemerný výnos za posledný rok: 14.15%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 210.20 mil.€
Podiel na trhu: 5.91%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.89%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.01%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 177.64 mil.€
Podiel na trhu: 5.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.91%
Priemerný výnos za posledný rok: 11.02%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 167.68 mil.€
Podiel na trhu: 4.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 21.61%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 158.40 mil.€
Podiel na trhu: 4.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.00%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.05%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 152.85 mil.€
Podiel na trhu: 4.30%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.17%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 150.92 mil.€
Podiel na trhu: 4.24%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.63%
Priemerný výnos za posledný rok: 10.57%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 123.53 mil.€
Podiel na trhu: 3.47%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.50%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.06%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 106.76 mil.€
Podiel na trhu: 3.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.61%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.95%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 81.47 mil.€
Podiel na trhu: 2.29%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.48%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.37%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 70.39 mil.€
Podiel na trhu: 1.98%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.74%
Priemerný výnos za posledný rok: 19.77%
Názov fondu: PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Hodnota majetku: 69.99 mil.€
Podiel na trhu: 1.97%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.99%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.64%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 69.09 mil.€
Podiel na trhu: 1.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.35%
Priemerný výnos za posledný rok: 18.80%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 64.22 mil.€
Podiel na trhu: 1.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.90%
Priemerný výnos za posledný rok: 29.45%
Názov fondu: AXA EUR Konto
Hodnota majetku: 63.85 mil.€
Podiel na trhu: 1.80%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.54%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.42%
Názov fondu: TAM - Premium Strategic
Hodnota majetku: 48.73 mil.€
Podiel na trhu: 1.37%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.91%
Priemerný výnos za posledný rok: 20.22%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Edícia Svet
Hodnota majetku: 47.64 mil.€
Podiel na trhu: 1.34%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 11.23%