Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 338.92 mil.€
Podiel na trhu: 9.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.66%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.18%
Názov fondu: VÚB AM - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 322.84 mil.€
Podiel na trhu: 9.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.36%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.78%
Názov fondu: VÚB AM - Active Magnifica
Hodnota majetku: 254.74 mil.€
Podiel na trhu: 7.31%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.27%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.21%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 216.20 mil.€
Podiel na trhu: 6.21%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.75%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.42%
Názov fondu: VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 195.80 mil.€
Podiel na trhu: 5.62%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.72%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.42%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 178.44 mil.€
Podiel na trhu: 5.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.40%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.66%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 159.42 mil.€
Podiel na trhu: 4.58%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.47%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.81%
Názov fondu: VÚB AM - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 146.01 mil.€
Podiel na trhu: 4.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.17%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.65%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 143.90 mil.€
Podiel na trhu: 4.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.50%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.24%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 108.48 mil.€
Podiel na trhu: 3.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.03%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.49%
Názov fondu: VÚB AM - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 100.06 mil.€
Podiel na trhu: 2.87%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.59%
Priemerný výnos za posledný rok: 14.84%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 83.95 mil.€
Podiel na trhu: 2.41%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.89%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.81%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.15%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: AXA EUR Konto
Hodnota majetku: 71.64 mil.€
Podiel na trhu: 2.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.25%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.16%
Názov fondu: VÚB AM - Edícia Svet
Hodnota majetku: 68.01 mil.€
Podiel na trhu: 1.95%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 6.41%
Názov fondu: VÚB AM - Magnifica Edícia III
Hodnota majetku: 67.46 mil.€
Podiel na trhu: 1.94%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.21%
Názov fondu: PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Hodnota majetku: 62.38 mil.€
Podiel na trhu: 1.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.26%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 53.85 mil.€
Podiel na trhu: 1.55%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.09%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.47%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 49.81 mil.€
Podiel na trhu: 1.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.61%
Priemerný výnos za posledný rok: 11.56%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 47.88 mil.€
Podiel na trhu: 1.37%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.22%