Zmiešané fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio
Hodnota majetku: 419.71 mil.€
Podiel na trhu: 12.26%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.32%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.18%
Názov fondu: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Hodnota majetku: 359.91 mil.€
Podiel na trhu: 10.51%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.09%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.27%
Názov fondu: TAM - SmartFund
Hodnota majetku: 194.00 mil.€
Podiel na trhu: 5.67%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.35%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.08%
Názov fondu: TAM - Private Growth 1
Hodnota majetku: 184.81 mil.€
Podiel na trhu: 5.40%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.00%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.13%
Názov fondu: TAM - Balanced Fund
Hodnota majetku: 180.88 mil.€
Podiel na trhu: 5.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.83%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.29%
Názov fondu: TAM - Private Growth
Hodnota majetku: 167.23 mil.€
Podiel na trhu: 4.88%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.50%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.36%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica
Hodnota majetku: 161.76 mil.€
Podiel na trhu: 4.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.07%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.03%
Názov fondu: TAM - Premium Harmonic
Hodnota majetku: 143.01 mil.€
Podiel na trhu: 4.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.85%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.56%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond
Hodnota majetku: 109.22 mil.€
Podiel na trhu: 3.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.73%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.02%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio
Hodnota majetku: 99.94 mil.€
Podiel na trhu: 2.92%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.64%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.75%
Názov fondu: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Hodnota majetku: 84.01 mil.€
Podiel na trhu: 2.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.47%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.52%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond
Hodnota majetku: 82.67 mil.€
Podiel na trhu: 2.41%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -5.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -21.51%
Názov fondu: VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Hodnota majetku: 75.05 mil.€
Podiel na trhu: 2.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.03%
Názov fondu: ČSOB Rastový o.p.f.
Hodnota majetku: 74.54 mil.€
Podiel na trhu: 2.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.77%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.35%
Názov fondu: C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Hodnota majetku: 69.60 mil.€
Podiel na trhu: 2.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.27%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.14%
Názov fondu: AM SLSP Svetové akcie, o.p.f.
Hodnota majetku: 65.51 mil.€
Podiel na trhu: 1.91%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.64%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.95%
Názov fondu: AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Hodnota majetku: 59.29 mil.€
Podiel na trhu: 1.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.19%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.59%
Názov fondu: TAM - Premium Strategic
Hodnota majetku: 55.39 mil.€
Podiel na trhu: 1.62%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.02%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.73%
Názov fondu: UNIQA EUR Konto
Hodnota majetku: 52.81 mil.€
Podiel na trhu: 1.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.78%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.06%
Názov fondu: PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Hodnota majetku: 52.52 mil.€
Podiel na trhu: 1.53%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.64%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.80%