Fondy alternatívnych investícií

Top 10 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
Hodnota majetku: 8.30 mil.€
Podiel na trhu: 64.85%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.95%
Priemerný výnos za posledný rok: 25.55%
Názov fondu: IAD - Energy Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 4.10 mil.€
Podiel na trhu: 32.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.22%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.30%
Názov fondu: Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hodnota majetku: 0.29 mil.€
Podiel na trhu: 2.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.45%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.99%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
Hodnota majetku: 0.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.94%
Priemerný výnos za posledný rok: 26.55%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.16%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -7.58%
Názov fondu: PARVEST Commodities
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.94%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.83%
Priemerný výnos za posledný rok: 23.96%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.07%
Priemerný výnos za posledný rok: 24.13%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.41%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.38%
Názov fondu: TAM - Komoditný fond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%