Fondy alternatívnych investícií

Top 10 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
Hodnota majetku: 10.44 mil.€
Podiel na trhu: 69.67%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 14.71%
Priemerný výnos za posledný rok: 35.57%
Názov fondu: IAD - Energy Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 4.14 mil.€
Podiel na trhu: 27.66%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.12%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.28%
Názov fondu: Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hodnota majetku: 0.26 mil.€
Podiel na trhu: 1.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.59%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.72%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
Hodnota majetku: 0.09 mil.€
Podiel na trhu: 0.61%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 16.31%
Priemerný výnos za posledný rok: 36.55%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.13%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -7.58%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 17.23%
Priemerný výnos za posledný rok: 37.19%
Názov fondu: PARVEST Commodities
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.94%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.41%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.38%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 18.15%
Priemerný výnos za posledný rok: 40.27%
Názov fondu: TAM - Komoditný fond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%