Fondy alternatívnych investícií

Top 10 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
Hodnota majetku: 7.97 mil.€
Podiel na trhu: 62.40%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.73%
Priemerný výnos za posledný rok: 10.72%
Názov fondu: IAD - Energy Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 4.36 mil.€
Podiel na trhu: 34.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.70%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.78%
Názov fondu: Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hodnota majetku: 0.31 mil.€
Podiel na trhu: 2.42%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.62%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
Hodnota majetku: 0.08 mil.€
Podiel na trhu: 0.63%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 12.18%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.16%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -7.58%
Názov fondu: PARVEST Commodities
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.94%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.61%
Priemerný výnos za posledný rok: 15.85%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.46%
Priemerný výnos za posledný rok: 14.74%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.41%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.38%
Názov fondu: TAM - Komoditný fond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%