Fondy alternatívnych investícií
Top 10 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
Hodnota majetku: 9.53 mil.€
Podiel na trhu: 70.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.24%
Priemerný výnos za posledný rok: -12.82%
Názov fondu: IAD - Energy Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 3.49 mil.€
Podiel na trhu: 25.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.92%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.70%
Názov fondu: Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hodnota majetku: 0.33 mil.€
Podiel na trhu: 2.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.67%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.89%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
Hodnota majetku: 0.15 mil.€
Podiel na trhu: 1.10%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -10.26%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.15%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -7.57%
Názov fondu: PARVEST Commodities
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.46%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.46%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.07%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -16.23%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.05%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.37%
Priemerný výnos za posledný rok: -16.58%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.35%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.46%
Názov fondu: TAM - Komoditný fond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%