Fondy alternatívnych investícií

Top 10 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
Hodnota majetku: 8.50 mil.€
Podiel na trhu: 62.65%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.63%
Priemerný výnos za posledný rok: 46.56%
Názov fondu: IAD - Energy Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 4.62 mil.€
Podiel na trhu: 34.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.06%
Názov fondu: Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hodnota majetku: 0.31 mil.€
Podiel na trhu: 2.30%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.51%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.82%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
Hodnota majetku: 0.09 mil.€
Podiel na trhu: 0.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.49%
Priemerný výnos za posledný rok: 48.03%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.15%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -7.58%
Názov fondu: PARVEST Commodities
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.94%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 43.91%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 43.28%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.41%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.38%
Názov fondu: TAM - Komoditný fond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%