Fondy alternatívnych investícií

Top 10 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
Hodnota majetku: 8.33 mil.€
Podiel na trhu: 65.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -6.68%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.49%
Názov fondu: IAD - Energy Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 4.03 mil.€
Podiel na trhu: 31.57%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.29%
Názov fondu: Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hodnota majetku: 0.30 mil.€
Podiel na trhu: 2.34%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.43%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.00%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
Hodnota majetku: 0.07 mil.€
Podiel na trhu: 0.57%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -5.58%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.16%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -7.58%
Názov fondu: PARVEST Commodities
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.94%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -5.63%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.08%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -5.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.42%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.41%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.38%
Názov fondu: TAM - Komoditný fond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%