Fondy alternatívnych investícií

Top 10 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
Hodnota majetku: 8.90 mil.€
Podiel na trhu: 68.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -6.75%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.23%
Názov fondu: IAD - Energy Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 3.72 mil.€
Podiel na trhu: 28.50%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.61%
Názov fondu: Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hodnota majetku: 0.31 mil.€
Podiel na trhu: 2.36%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.59%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.11%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
Hodnota majetku: 0.08 mil.€
Podiel na trhu: 0.62%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -4.69%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.15%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -7.58%
Názov fondu: PARVEST Commodities
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.94%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.05%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -7.06%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.01%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.41%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.38%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -7.21%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.83%
Názov fondu: TAM - Komoditný fond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%