Fondy alternatívnych investícií

Top 10 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: IAD - Energy Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 7.89 mil.€
Podiel na trhu: 49.92%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.46%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.91%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities EUR
Hodnota majetku: 7.54 mil.€
Podiel na trhu: 47.68%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 13.27%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.01%
Názov fondu: Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hodnota majetku: 0.27 mil.€
Podiel na trhu: 1.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.38%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.22%
Názov fondu: Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
Hodnota majetku: 0.04 mil.€
Podiel na trhu: 0.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 14.87%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.87%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.13%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -7.58%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
Hodnota majetku: 0.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 14.80%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.03%
Názov fondu: PARVEST Commodities
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.94%
Názov fondu: NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
Hodnota majetku: 0.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 11.77%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.45%
Názov fondu: Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.41%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.38%
Názov fondu: TAM - Komoditný fond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%