Fondy peňažného trhu

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash USD
Hodnota majetku: 13.71 mil.€
Podiel na trhu: 86.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.64%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.96%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash EURO
Hodnota majetku: 0.99 mil.€
Podiel na trhu: 6.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.56%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.57%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CZK
Hodnota majetku: 0.66 mil.€
Podiel na trhu: 4.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.25%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.68%
Názov fondu: PARVEST Money Market Euro
Hodnota majetku: 0.39 mil.€
Podiel na trhu: 2.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.37%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.37%
Názov fondu: NN (L) International - Short Term bond CZK
Hodnota majetku: 0.13 mil.€
Podiel na trhu: 0.83%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 1.30%
Názov fondu: PARVEST Money Market USD
Hodnota majetku: 0.03 mil.€
Podiel na trhu: 0.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.90%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.14%
Názov fondu: NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.47%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.47%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CAD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.13%