Fondy peňažného trhu

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash USD
Hodnota majetku: 21.81 mil.€
Podiel na trhu: 86.95%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.51%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.03%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CZK
Hodnota majetku: 2.13 mil.€
Podiel na trhu: 8.50%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.55%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.94%
Názov fondu: NN (L) International - Short Term bond CZK
Hodnota majetku: 0.80 mil.€
Podiel na trhu: 3.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.38%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.45%
Názov fondu: BNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C]
Hodnota majetku: 0.31 mil.€
Podiel na trhu: 1.22%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.53%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.70%
Názov fondu: BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]
Hodnota majetku: 0.03 mil.€
Podiel na trhu: 0.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.62%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.16%
Názov fondu: NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.52%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.67%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CAD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.13%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash EURO
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.99%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.65%