Fondy peňažného trhu

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash USD
Hodnota majetku: 12.90 mil.€
Podiel na trhu: 84.41%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.82%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.07%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash EURO
Hodnota majetku: 0.78 mil.€
Podiel na trhu: 5.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.86%
Názov fondu: NN (L) International - Short Term bond CZK
Hodnota majetku: 0.73 mil.€
Podiel na trhu: 4.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.14%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CZK
Hodnota majetku: 0.51 mil.€
Podiel na trhu: 3.32%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.59%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.13%
Názov fondu: BNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C]
Hodnota majetku: 0.34 mil.€
Podiel na trhu: 2.21%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.48%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.62%
Názov fondu: BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]
Hodnota majetku: 0.03 mil.€
Podiel na trhu: 0.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.06%
Názov fondu: NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.49%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.66%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CAD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.13%