Fondy peňažného trhu

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash USD
Hodnota majetku: 23.11 mil.€
Podiel na trhu: 85.65%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.54%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.03%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CZK
Hodnota majetku: 2.95 mil.€
Podiel na trhu: 10.93%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.24%
Názov fondu: NN (L) International - Short Term bond CZK
Hodnota majetku: 0.57 mil.€
Podiel na trhu: 2.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.33%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.60%
Názov fondu: BNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C]
Hodnota majetku: 0.32 mil.€
Podiel na trhu: 1.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.47%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.37%
Názov fondu: BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]
Hodnota majetku: 0.03 mil.€
Podiel na trhu: 0.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.69%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.33%
Názov fondu: NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.42%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.27%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CAD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.13%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash EURO
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.99%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.65%