Fondy peňažného trhu

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash USD
Hodnota majetku: 28.26 mil.€
Podiel na trhu: 76.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.88%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.65%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CZK
Hodnota majetku: 4.71 mil.€
Podiel na trhu: 12.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.59%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.78%
Názov fondu: BNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C]
Hodnota majetku: 3.17 mil.€
Podiel na trhu: 8.60%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.60%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.76%
Názov fondu: NN (L) International - Short Term bond CZK
Hodnota majetku: 0.66 mil.€
Podiel na trhu: 1.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.80%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.17%
Názov fondu: BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]
Hodnota majetku: 0.04 mil.€
Podiel na trhu: 0.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.03%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.76%
Názov fondu: NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Mladší ako 1 rok
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash CAD
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.13%
Názov fondu: KBC Multi Interest Cash EURO
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.99%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.65%