Akciové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Americký akciový
Hodnota majetku: 130.35 mil.€
Podiel na trhu: 9.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 12.20%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.66%
Názov fondu: IAD - Global Index
Hodnota majetku: 128.52 mil.€
Podiel na trhu: 9.22%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.89%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.77%
Názov fondu: Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Hodnota majetku: 103.35 mil.€
Podiel na trhu: 7.42%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.42%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.05%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
Hodnota majetku: 96.59 mil.€
Podiel na trhu: 6.93%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.36%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.29%
Názov fondu: UNIQA Selection Global Equity
Hodnota majetku: 93.80 mil.€
Podiel na trhu: 6.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.89%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.24%
Názov fondu: Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR
Hodnota majetku: 55.10 mil.€
Podiel na trhu: 3.95%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -22.55%
Názov fondu: ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Hodnota majetku: 50.52 mil.€
Podiel na trhu: 3.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.40%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.60%
Názov fondu: Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR
Hodnota majetku: 45.42 mil.€
Podiel na trhu: 3.26%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 10.77%
Názov fondu: KBC Equity Fund Pharma
Hodnota majetku: 44.83 mil.€
Podiel na trhu: 3.22%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 9.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.56%
Názov fondu: UNIQA CEE Akciový fond
Hodnota majetku: 36.60 mil.€
Podiel na trhu: 2.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 15.68%
Priemerný výnos za posledný rok: 26.96%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
Hodnota majetku: 33.90 mil.€
Podiel na trhu: 2.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.55%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.91%
Názov fondu: UNIQA Selection Emerging Equity
Hodnota majetku: 30.48 mil.€
Podiel na trhu: 2.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.72%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.41%
Názov fondu: Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ)
Hodnota majetku: 29.34 mil.€
Podiel na trhu: 2.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.05%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.21%
Názov fondu: KBC Equity Fund World
Hodnota majetku: 25.83 mil.€
Podiel na trhu: 1.85%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.09%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.60%
Názov fondu: Templeton Emerging Markets Fund
Hodnota majetku: 25.23 mil.€
Podiel na trhu: 1.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.89%
Priemerný výnos za posledný rok: 16.21%
Názov fondu: Franklin Technology Fund
Hodnota majetku: 24.65 mil.€
Podiel na trhu: 1.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.55%
Priemerný výnos za posledný rok: 25.28%
Názov fondu: UNIQA Realitní fond
Hodnota majetku: 21.77 mil.€
Podiel na trhu: 1.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.62%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.14%
Názov fondu: Franklin Natural Resources Fund
Hodnota majetku: 18.23 mil.€
Podiel na trhu: 1.31%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 31.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 25.58%
Názov fondu: KBC Equity Fund Finance
Hodnota majetku: 16.04 mil.€
Podiel na trhu: 1.15%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 11.95%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.79%
Názov fondu: KBC Equity Fund New Asia
Hodnota majetku: 15.45 mil.€
Podiel na trhu: 1.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.27%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.61%