Akciové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: IAD - Global Index
Hodnota majetku: 117.47 mil.€
Podiel na trhu: 10.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.97%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.81%
Názov fondu: TAM - Americký akciový
Hodnota majetku: 116.32 mil.€
Podiel na trhu: 10.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 10.87%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.46%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
Hodnota majetku: 96.59 mil.€
Podiel na trhu: 8.37%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.36%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.29%
Názov fondu: TAM - Európsky akciový
Hodnota majetku: 56.85 mil.€
Podiel na trhu: 4.93%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -5.40%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.48%
Názov fondu: AXA Selection Global Equity
Hodnota majetku: 56.00 mil.€
Podiel na trhu: 4.85%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.03%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.10%
Názov fondu: Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR
Hodnota majetku: 55.10 mil.€
Podiel na trhu: 4.77%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -22.55%
Názov fondu: Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR
Hodnota majetku: 45.42 mil.€
Podiel na trhu: 3.94%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 10.77%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
Hodnota majetku: 33.90 mil.€
Podiel na trhu: 2.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.55%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.91%
Názov fondu: TAM - NewMarkets o.p.f.
Hodnota majetku: 32.43 mil.€
Podiel na trhu: 2.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.00%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.92%
Názov fondu: Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ)
Hodnota majetku: 29.34 mil.€
Podiel na trhu: 2.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.05%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.21%
Názov fondu: AXA Selection Emerging Equity
Hodnota majetku: 28.44 mil.€
Podiel na trhu: 2.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.25%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.95%
Názov fondu: Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Hodnota majetku: 28.16 mil.€
Podiel na trhu: 2.44%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -0.87%
Názov fondu: ESPA Stock Global
Hodnota majetku: 26.19 mil.€
Podiel na trhu: 2.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 11.57%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.95%
Názov fondu: AXA CEE Akciový fond
Hodnota majetku: 26.10 mil.€
Podiel na trhu: 2.26%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -6.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -15.50%
Názov fondu: AXA Realitní fond
Hodnota majetku: 19.59 mil.€
Podiel na trhu: 1.70%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.19%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.44%
Názov fondu: ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Hodnota majetku: 18.71 mil.€
Podiel na trhu: 1.62%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.49%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.30%
Názov fondu: Templeton Emerging Markets Fund
Hodnota majetku: 15.29 mil.€
Podiel na trhu: 1.32%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.16%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR
Hodnota majetku: 14.14 mil.€
Podiel na trhu: 1.23%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 11.30%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND)
Hodnota majetku: 13.54 mil.€
Podiel na trhu: 1.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.24%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.50%
Názov fondu: Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR
Hodnota majetku: 11.52 mil.€
Podiel na trhu: 1.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.95%