Akciové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: IAD - Global Index
Hodnota majetku: 127.84 mil.€
Podiel na trhu: 11.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 9.23%
Priemerný výnos za posledný rok: 16.19%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
Hodnota majetku: 96.59 mil.€
Podiel na trhu: 8.51%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.36%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.29%
Názov fondu: AXA Selection Global Equity
Hodnota majetku: 62.05 mil.€
Podiel na trhu: 5.47%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.41%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.18%
Názov fondu: TAM - Americký akciový
Hodnota majetku: 61.25 mil.€
Podiel na trhu: 5.40%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 11.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 18.49%
Názov fondu: Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR
Hodnota majetku: 55.10 mil.€
Podiel na trhu: 4.86%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -22.55%
Názov fondu: Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR
Hodnota majetku: 45.42 mil.€
Podiel na trhu: 4.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 10.77%
Názov fondu: Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Hodnota majetku: 34.67 mil.€
Podiel na trhu: 3.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.45%
Názov fondu: AXA Selection Emerging Equity
Hodnota majetku: 33.93 mil.€
Podiel na trhu: 2.99%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.53%
Priemerný výnos za posledný rok: 17.99%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
Hodnota majetku: 33.90 mil.€
Podiel na trhu: 2.99%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.55%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.91%
Názov fondu: AXA CEE Akciový fond
Hodnota majetku: 30.64 mil.€
Podiel na trhu: 2.70%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.90%
Názov fondu: Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ)
Hodnota majetku: 29.34 mil.€
Podiel na trhu: 2.59%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.05%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.21%
Názov fondu: TAM - Európsky akciový
Hodnota majetku: 27.00 mil.€
Podiel na trhu: 2.38%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.12%
Názov fondu: ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Hodnota majetku: 24.16 mil.€
Podiel na trhu: 2.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.45%
Priemerný výnos za posledný rok: 15.74%
Názov fondu: ESPA Stock Global
Hodnota majetku: 21.85 mil.€
Podiel na trhu: 1.93%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 11.90%
Priemerný výnos za posledný rok: 19.26%
Názov fondu: AXA Realitní fond
Hodnota majetku: 21.77 mil.€
Podiel na trhu: 1.92%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.08%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.37%
Názov fondu: Templeton Emerging Markets Fund
Hodnota majetku: 19.00 mil.€
Podiel na trhu: 1.68%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.11%
Priemerný výnos za posledný rok: 35.93%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR
Hodnota majetku: 14.14 mil.€
Podiel na trhu: 1.25%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 11.30%
Názov fondu: Franklin Natural Resources Fund
Hodnota majetku: 13.54 mil.€
Podiel na trhu: 1.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -7.87%
Priemerný výnos za posledný rok: 18.69%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND)
Hodnota majetku: 13.54 mil.€
Podiel na trhu: 1.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.24%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.50%
Názov fondu: KBC Equity Fund Pharma
Hodnota majetku: 12.42 mil.€
Podiel na trhu: 1.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 12.59%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.35%