Akciové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: IAD - Global Index
Hodnota majetku: 121.12 mil.€
Podiel na trhu: 10.52%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.21%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.72%
Názov fondu: TAM - Americký akciový
Hodnota majetku: 105.40 mil.€
Podiel na trhu: 9.15%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 9.51%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.68%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
Hodnota majetku: 96.59 mil.€
Podiel na trhu: 8.39%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.36%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.29%
Názov fondu: AXA Selection Global Equity
Hodnota majetku: 59.03 mil.€
Podiel na trhu: 5.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.18%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.76%
Názov fondu: Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR
Hodnota majetku: 55.10 mil.€
Podiel na trhu: 4.78%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -22.55%
Názov fondu: TAM - Európsky akciový
Hodnota majetku: 52.29 mil.€
Podiel na trhu: 4.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.91%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.43%
Názov fondu: Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR
Hodnota majetku: 45.42 mil.€
Podiel na trhu: 3.94%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 10.77%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
Hodnota majetku: 33.90 mil.€
Podiel na trhu: 2.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.55%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.91%
Názov fondu: TAM - NewMarkets o.p.f.
Hodnota majetku: 32.09 mil.€
Podiel na trhu: 2.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.46%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.42%
Názov fondu: AXA Selection Emerging Equity
Hodnota majetku: 31.00 mil.€
Podiel na trhu: 2.69%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.34%
Názov fondu: Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Hodnota majetku: 29.59 mil.€
Podiel na trhu: 2.57%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -1.01%
Názov fondu: Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ)
Hodnota majetku: 29.34 mil.€
Podiel na trhu: 2.55%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.05%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.21%
Názov fondu: AXA CEE Akciový fond
Hodnota majetku: 26.89 mil.€
Podiel na trhu: 2.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -6.42%
Priemerný výnos za posledný rok: -18.54%
Názov fondu: AXA Realitní fond
Hodnota majetku: 20.83 mil.€
Podiel na trhu: 1.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.47%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.89%
Názov fondu: ESPA Stock Global
Hodnota majetku: 20.37 mil.€
Podiel na trhu: 1.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 11.14%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.17%
Názov fondu: ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Hodnota majetku: 20.33 mil.€
Podiel na trhu: 1.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.33%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.39%
Názov fondu: Templeton Emerging Markets Fund
Hodnota majetku: 15.91 mil.€
Podiel na trhu: 1.38%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.80%
Priemerný výnos za posledný rok: 15.37%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR
Hodnota majetku: 14.14 mil.€
Podiel na trhu: 1.23%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 11.30%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND)
Hodnota majetku: 13.54 mil.€
Podiel na trhu: 1.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.24%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.50%
Názov fondu: Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR
Hodnota majetku: 11.52 mil.€
Podiel na trhu: 1.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.95%