Akciové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: IAD - Global Index
Hodnota majetku: 124.48 mil.€
Podiel na trhu: 10.86%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.60%
Priemerný výnos za posledný rok: 21.95%
Názov fondu: TAM - Americký akciový
Hodnota majetku: 112.50 mil.€
Podiel na trhu: 9.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 10.74%
Priemerný výnos za posledný rok: 21.31%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
Hodnota majetku: 96.59 mil.€
Podiel na trhu: 8.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.36%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.29%
Názov fondu: AXA Selection Global Equity
Hodnota majetku: 58.70 mil.€
Podiel na trhu: 5.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.49%
Priemerný výnos za posledný rok: 20.09%
Názov fondu: TAM - Európsky akciový
Hodnota majetku: 58.63 mil.€
Podiel na trhu: 5.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.83%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.52%
Názov fondu: Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR
Hodnota majetku: 55.10 mil.€
Podiel na trhu: 4.81%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -22.55%
Názov fondu: Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR
Hodnota majetku: 45.42 mil.€
Podiel na trhu: 3.96%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 10.77%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
Hodnota majetku: 33.90 mil.€
Podiel na trhu: 2.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.55%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.91%
Názov fondu: TAM - NewMarkets o.p.f.
Hodnota majetku: 32.91 mil.€
Podiel na trhu: 2.87%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.27%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.77%
Názov fondu: AXA CEE Akciový fond
Hodnota majetku: 30.67 mil.€
Podiel na trhu: 2.68%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.27%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.89%
Názov fondu: Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ)
Hodnota majetku: 29.34 mil.€
Podiel na trhu: 2.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.05%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.21%
Názov fondu: AXA Selection Emerging Equity
Hodnota majetku: 28.68 mil.€
Podiel na trhu: 2.50%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 9.26%
Názov fondu: ESPA Stock Global
Hodnota majetku: 25.82 mil.€
Podiel na trhu: 2.25%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 11.19%
Priemerný výnos za posledný rok: 29.48%
Názov fondu: AXA Realitní fond
Hodnota majetku: 24.14 mil.€
Podiel na trhu: 2.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.38%
Priemerný výnos za posledný rok: 19.29%
Názov fondu: Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Hodnota majetku: 23.52 mil.€
Podiel na trhu: 2.05%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 20.04%
Názov fondu: ČSOB Svetový akciový o.p.f.
Hodnota majetku: 15.24 mil.€
Podiel na trhu: 1.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 18.06%
Názov fondu: Templeton Emerging Markets Fund
Hodnota majetku: 14.83 mil.€
Podiel na trhu: 1.29%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 9.75%
Priemerný výnos za posledný rok: 15.37%
Názov fondu: Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR
Hodnota majetku: 14.14 mil.€
Podiel na trhu: 1.23%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 11.30%
Názov fondu: Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND)
Hodnota majetku: 13.54 mil.€
Podiel na trhu: 1.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.24%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.50%
Názov fondu: Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
Hodnota majetku: 13.15 mil.€
Podiel na trhu: 1.15%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.98%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.85%