Štruktúrované fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
Hodnota majetku: 6.79 mil.€
Podiel na trhu: 27.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.16%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.26%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
Hodnota majetku: 3.77 mil.€
Podiel na trhu: 15.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.45%
Priemerný výnos za posledný rok: 21.66%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
Hodnota majetku: 3.18 mil.€
Podiel na trhu: 12.85%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.48%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.33%
Názov fondu: Horizon CSOB Europsky Rast 1
Hodnota majetku: 2.96 mil.€
Podiel na trhu: 11.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.36%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.46%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast 2
Hodnota majetku: 2.88 mil.€
Podiel na trhu: 11.66%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.40%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.56%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7
Hodnota majetku: 2.69 mil.€
Podiel na trhu: 10.89%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.15%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.24%
Názov fondu: Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1
Hodnota majetku: 1.57 mil.€
Podiel na trhu: 6.37%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.36%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
Hodnota majetku: 0.54 mil.€
Podiel na trhu: 2.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.07%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.19%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3
Hodnota majetku: 0.35 mil.€
Podiel na trhu: 1.40%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.32%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.09%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.28%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.60%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.41%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.36%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 9.51%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.41%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.39%
Názov fondu: Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.76%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.82%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.31%
Názov fondu: Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.99%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.68%
Názov fondu: Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.96%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.81%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.25%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 26.12%