Štruktúrované fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
Hodnota majetku: 8.24 mil.€
Podiel na trhu: 21.01%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.64%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.28%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
Hodnota majetku: 4.35 mil.€
Podiel na trhu: 11.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 10.79%
Priemerný výnos za posledný rok: 17.15%
Názov fondu: Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1
Hodnota majetku: 3.81 mil.€
Podiel na trhu: 9.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.00%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.22%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
Hodnota majetku: 3.74 mil.€
Podiel na trhu: 9.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.18%
Priemerný výnos za posledný rok: 11.32%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast 2
Hodnota majetku: 3.43 mil.€
Podiel na trhu: 8.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.73%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.06%
Názov fondu: Horizon CSOB Europsky Rast 1
Hodnota majetku: 3.19 mil.€
Podiel na trhu: 8.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.64%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.74%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
Hodnota majetku: 3.04 mil.€
Podiel na trhu: 7.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.49%
Priemerný výnos za posledný rok: 10.85%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7
Hodnota majetku: 2.76 mil.€
Podiel na trhu: 7.04%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.98%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.37%
Názov fondu: Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1
Hodnota majetku: 1.70 mil.€
Podiel na trhu: 4.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.60%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.35%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
Hodnota majetku: 1.47 mil.€
Podiel na trhu: 3.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.50%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.29%
Názov fondu: Global Partners CSOB Duo Bonus 3
Hodnota majetku: 1.35 mil.€
Podiel na trhu: 3.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.12%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
Hodnota majetku: 1.11 mil.€
Podiel na trhu: 2.84%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.89%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.38%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
Hodnota majetku: 0.64 mil.€
Podiel na trhu: 1.64%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.28%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3
Hodnota majetku: 0.38 mil.€
Podiel na trhu: 0.97%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.15%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.86%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 9.51%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.41%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.39%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.41%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.36%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 26.12%
Názov fondu: Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.99%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.68%