Štruktúrované fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
Hodnota majetku: 7.32 mil.€
Podiel na trhu: 25.15%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.78%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.48%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
Hodnota majetku: 3.80 mil.€
Podiel na trhu: 13.04%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.83%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.10%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
Hodnota majetku: 3.33 mil.€
Podiel na trhu: 11.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.07%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.21%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast 2
Hodnota majetku: 3.28 mil.€
Podiel na trhu: 11.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.92%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.24%
Názov fondu: Horizon CSOB Europsky Rast 1
Hodnota majetku: 3.06 mil.€
Podiel na trhu: 10.51%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.42%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.47%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
Hodnota majetku: 2.94 mil.€
Podiel na trhu: 10.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.23%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7
Hodnota majetku: 2.76 mil.€
Podiel na trhu: 9.47%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.42%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.57%
Názov fondu: Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1
Hodnota majetku: 1.63 mil.€
Podiel na trhu: 5.59%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.81%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.64%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
Hodnota majetku: 0.61 mil.€
Podiel na trhu: 2.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.75%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.88%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3
Hodnota majetku: 0.38 mil.€
Podiel na trhu: 1.32%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.54%
Názov fondu: Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.39%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.26%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.61%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.10%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 26.12%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.81%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.25%
Názov fondu: Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.96%
Názov fondu: Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.99%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.68%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.28%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.60%
Názov fondu: Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.76%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.39%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.41%