Štruktúrované fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5
Hodnota majetku: 14.03 mil.€
Podiel na trhu: 14.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.61%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.30%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10
Hodnota majetku: 9.67 mil.€
Podiel na trhu: 9.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.27%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.71%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
Hodnota majetku: 8.61 mil.€
Podiel na trhu: 8.87%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 2.85%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
Hodnota majetku: 5.29 mil.€
Podiel na trhu: 5.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.83%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.22%
Názov fondu: Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1
Hodnota majetku: 5.17 mil.€
Podiel na trhu: 5.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.89%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.91%
Názov fondu: Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2
Hodnota majetku: 4.99 mil.€
Podiel na trhu: 5.14%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -5.74%
Názov fondu: Horizon CSOB Stredny Vyber 1
Hodnota majetku: 4.85 mil.€
Podiel na trhu: 5.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.15%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.03%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
Hodnota majetku: 4.20 mil.€
Podiel na trhu: 4.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.77%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.66%
Názov fondu: Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1
Hodnota majetku: 3.90 mil.€
Podiel na trhu: 4.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.18%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
Hodnota majetku: 3.84 mil.€
Podiel na trhu: 3.96%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -1.45%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast 2
Hodnota majetku: 3.48 mil.€
Podiel na trhu: 3.59%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -2.85%
Názov fondu: Horizon CSOB Europsky Rast 1
Hodnota majetku: 3.13 mil.€
Podiel na trhu: 3.22%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: -3.28%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
Hodnota majetku: 2.84 mil.€
Podiel na trhu: 2.92%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.33%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.52%
Názov fondu: Global Partners CSOB Duo Coupon 8
Hodnota majetku: 2.79 mil.€
Podiel na trhu: 2.87%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.17%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.75%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7
Hodnota majetku: 2.77 mil.€
Podiel na trhu: 2.85%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.22%
Názov fondu: Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1
Hodnota majetku: 2.68 mil.€
Podiel na trhu: 2.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.18%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.97%
Názov fondu: Horizon CSOB Smart Start 1
Hodnota majetku: 2.49 mil.€
Podiel na trhu: 2.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.01%
Priemerný výnos za posledný rok: -6.74%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
Hodnota majetku: 2.18 mil.€
Podiel na trhu: 2.25%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.73%
Priemerný výnos za posledný rok: -10.52%
Názov fondu: Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1
Hodnota majetku: 1.67 mil.€
Podiel na trhu: 1.72%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 0.77%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
Hodnota majetku: 1.50 mil.€
Podiel na trhu: 1.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.85%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.87%