Štruktúrované fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
Hodnota majetku: 6.72 mil.€
Podiel na trhu: 27.58%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.50%
Priemerný výnos za posledný rok: -15.61%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
Hodnota majetku: 3.56 mil.€
Podiel na trhu: 14.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.62%
Priemerný výnos za posledný rok: -16.50%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
Hodnota majetku: 3.11 mil.€
Podiel na trhu: 12.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.49%
Priemerný výnos za posledný rok: -15.17%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast 2
Hodnota majetku: 2.95 mil.€
Podiel na trhu: 12.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.00%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.57%
Názov fondu: Horizon CSOB Europsky Rast 1
Hodnota majetku: 2.83 mil.€
Podiel na trhu: 11.61%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.77%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.87%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7
Hodnota majetku: 2.70 mil.€
Podiel na trhu: 11.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.57%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.18%
Názov fondu: Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1
Hodnota majetku: 1.57 mil.€
Podiel na trhu: 6.44%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.51%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.74%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
Hodnota majetku: 0.56 mil.€
Podiel na trhu: 2.30%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.88%
Priemerný výnos za posledný rok: -12.17%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3
Hodnota majetku: 0.36 mil.€
Podiel na trhu: 1.49%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.27%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.55%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.28%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.60%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.41%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.36%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 9.51%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.41%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.39%
Názov fondu: Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.76%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.82%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.31%
Názov fondu: Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.99%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.68%
Názov fondu: Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.96%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.81%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.25%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 26.12%