Štruktúrované fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
Hodnota majetku: 8.60 mil.€
Podiel na trhu: 17.55%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.99%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.60%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
Hodnota majetku: 5.63 mil.€
Podiel na trhu: 11.48%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.40%
Priemerný výnos za posledný rok: 9.81%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
Hodnota majetku: 4.51 mil.€
Podiel na trhu: 9.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 19.05%
Názov fondu: Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1
Hodnota majetku: 3.86 mil.€
Podiel na trhu: 7.88%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.93%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
Hodnota majetku: 3.83 mil.€
Podiel na trhu: 7.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.80%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast 2
Hodnota majetku: 3.49 mil.€
Podiel na trhu: 7.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.25%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.49%
Názov fondu: Horizon CSOB Europsky Rast 1
Hodnota majetku: 3.15 mil.€
Podiel na trhu: 6.43%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 6.01%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
Hodnota majetku: 3.06 mil.€
Podiel na trhu: 6.24%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.04%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.54%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7
Hodnota majetku: 2.68 mil.€
Podiel na trhu: 5.46%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 0.83%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
Hodnota majetku: 2.19 mil.€
Podiel na trhu: 4.48%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.47%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.12%
Názov fondu: Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1
Hodnota majetku: 1.69 mil.€
Podiel na trhu: 3.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.19%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.52%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
Hodnota majetku: 1.45 mil.€
Podiel na trhu: 2.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.33%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.48%
Názov fondu: Global Partners CSOB Duo Bonus 3
Hodnota majetku: 1.38 mil.€
Podiel na trhu: 2.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.52%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%
Názov fondu: Global Partners CSOB Duo Bonus 2
Hodnota majetku: 1.36 mil.€
Podiel na trhu: 2.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.11%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.93%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
Hodnota majetku: 1.06 mil.€
Podiel na trhu: 2.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.18%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.46%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
Hodnota majetku: 0.70 mil.€
Podiel na trhu: 1.44%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.19%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.13%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3
Hodnota majetku: 0.38 mil.€
Podiel na trhu: 0.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.75%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.12%
Názov fondu: Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.39%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.26%
Názov fondu: Horizon CSOB Stredny Vyber 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.25%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 26.12%