Štruktúrované fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
Hodnota majetku: 8.67 mil.€
Podiel na trhu: 17.51%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.49%
Priemerný výnos za posledný rok: 11.69%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
Hodnota majetku: 5.62 mil.€
Podiel na trhu: 11.36%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.53%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.23%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
Hodnota majetku: 4.57 mil.€
Podiel na trhu: 9.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.19%
Priemerný výnos za posledný rok: 19.98%
Názov fondu: Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1
Hodnota majetku: 3.88 mil.€
Podiel na trhu: 7.85%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.86%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.71%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
Hodnota majetku: 3.84 mil.€
Podiel na trhu: 7.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.58%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.92%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast 2
Hodnota majetku: 3.52 mil.€
Podiel na trhu: 7.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.75%
Názov fondu: Horizon CSOB Europsky Rast 1
Hodnota majetku: 3.20 mil.€
Podiel na trhu: 6.48%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.54%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.58%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
Hodnota majetku: 3.12 mil.€
Podiel na trhu: 6.30%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.59%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.93%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7
Hodnota majetku: 2.73 mil.€
Podiel na trhu: 5.52%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.73%
Názov fondu: Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
Hodnota majetku: 2.21 mil.€
Podiel na trhu: 4.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.52%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.45%
Názov fondu: Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1
Hodnota majetku: 1.71 mil.€
Podiel na trhu: 3.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.07%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.05%
Názov fondu: Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
Hodnota majetku: 1.48 mil.€
Podiel na trhu: 2.99%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.11%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.10%
Názov fondu: Global Partners CSOB Duo Bonus 3
Hodnota majetku: 1.37 mil.€
Podiel na trhu: 2.77%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.76%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.10%
Názov fondu: Global Partners CSOB Duo Bonus 2
Hodnota majetku: 1.35 mil.€
Podiel na trhu: 2.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.74%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.12%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
Hodnota majetku: 1.10 mil.€
Podiel na trhu: 2.22%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.86%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.22%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
Hodnota majetku: 0.72 mil.€
Podiel na trhu: 1.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.37%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.77%
Názov fondu: KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3
Hodnota majetku: 0.39 mil.€
Podiel na trhu: 0.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.94%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.79%
Názov fondu: Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.39%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.26%
Názov fondu: Horizon CSOB Stredny Vyber 1
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.25%
Názov fondu: Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 26.12%