Realitné fondy

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 840.31 mil.€
Podiel na trhu: 47.89%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.26%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 317.70 mil.€
Podiel na trhu: 18.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.18%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.53%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 258.03 mil.€
Podiel na trhu: 14.71%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.66%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.13%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 177.15 mil.€
Podiel na trhu: 10.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.88%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.83%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 130.99 mil.€
Podiel na trhu: 7.47%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.81%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.41%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 17.55 mil.€
Podiel na trhu: 1.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.46%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.53%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 10.87 mil.€
Podiel na trhu: 0.62%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.14%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.71%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 2.03 mil.€
Podiel na trhu: 0.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.01%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.41%