Realitné fondy

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 885.15 mil.€
Podiel na trhu: 46.51%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.91%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.42%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 365.18 mil.€
Podiel na trhu: 19.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.26%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 306.36 mil.€
Podiel na trhu: 16.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.02%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.91%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 178.72 mil.€
Podiel na trhu: 9.39%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.30%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 133.39 mil.€
Podiel na trhu: 7.01%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.80%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.34%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 18.63 mil.€
Podiel na trhu: 0.98%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.87%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.98%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 13.69 mil.€
Podiel na trhu: 0.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.33%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 1.99 mil.€
Podiel na trhu: 0.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.14%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.10%