Realitné fondy

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 847.84 mil.€
Podiel na trhu: 47.36%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.59%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.54%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 329.93 mil.€
Podiel na trhu: 18.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.91%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.27%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 268.67 mil.€
Podiel na trhu: 15.01%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.69%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.53%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 185.50 mil.€
Podiel na trhu: 10.36%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.79%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.04%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 127.54 mil.€
Podiel na trhu: 7.12%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.68%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.55%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 17.76 mil.€
Podiel na trhu: 0.99%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.32%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 10.89 mil.€
Podiel na trhu: 0.61%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.17%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.20%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 2.02 mil.€
Podiel na trhu: 0.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.80%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.25%