Realitné fondy

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 791.24 mil.€
Podiel na trhu: 48.66%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.81%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.81%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 314.13 mil.€
Podiel na trhu: 19.32%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.19%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.26%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 236.43 mil.€
Podiel na trhu: 14.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.15%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 135.38 mil.€
Podiel na trhu: 8.33%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 2.91%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 122.37 mil.€
Podiel na trhu: 7.53%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.19%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 17.83 mil.€
Podiel na trhu: 1.10%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 5.14%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 5.08 mil.€
Podiel na trhu: 0.31%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.99%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.95%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 3.53 mil.€
Podiel na trhu: 0.22%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.23%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.50%