Realitné fondy

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 905.75 mil.€
Podiel na trhu: 47.19%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.45%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.66%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 364.75 mil.€
Podiel na trhu: 19.01%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.37%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.96%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 331.35 mil.€
Podiel na trhu: 17.26%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.54%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.55%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 153.02 mil.€
Podiel na trhu: 7.97%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.11%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.73%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 120.45 mil.€
Podiel na trhu: 6.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.64%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.76%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 25.91 mil.€
Podiel na trhu: 1.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.61%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.50%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 16.61 mil.€
Podiel na trhu: 0.87%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.89%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 1.37 mil.€
Podiel na trhu: 0.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.79%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.27%