Realitné fondy
Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 750.39 mil.€
Podiel na trhu: 51.05%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.90%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.91%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 293.59 mil.€
Podiel na trhu: 19.98%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.12%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.67%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 196.96 mil.€
Podiel na trhu: 13.40%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.30%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.78%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 107.43 mil.€
Podiel na trhu: 7.31%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.46%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 96.84 mil.€
Podiel na trhu: 6.59%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.27%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.69%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 15.20 mil.€
Podiel na trhu: 1.03%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 6.79%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 5.88 mil.€
Podiel na trhu: 0.40%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.84%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 3.49 mil.€
Podiel na trhu: 0.24%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.44%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.24%