Realitné fondy

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 803.50 mil.€
Podiel na trhu: 48.52%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.83%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.70%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 311.44 mil.€
Podiel na trhu: 18.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.78%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.85%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 240.56 mil.€
Podiel na trhu: 14.53%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.78%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.92%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 147.78 mil.€
Podiel na trhu: 8.92%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 2.89%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 126.48 mil.€
Podiel na trhu: 7.64%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.98%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.63%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 15.67 mil.€
Podiel na trhu: 0.95%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.94%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.58%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 7.07 mil.€
Podiel na trhu: 0.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.18%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.81%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 3.37 mil.€
Podiel na trhu: 0.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.91%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.18%