Realitné fondy

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 858.98 mil.€
Podiel na trhu: 46.99%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.46%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.72%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 346.15 mil.€
Podiel na trhu: 18.93%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.38%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.62%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 284.54 mil.€
Podiel na trhu: 15.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.58%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.19%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 174.41 mil.€
Podiel na trhu: 9.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.86%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.40%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 130.31 mil.€
Podiel na trhu: 7.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.55%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.71%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 18.90 mil.€
Podiel na trhu: 1.03%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.34%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.89%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 12.86 mil.€
Podiel na trhu: 0.70%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 2.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.74%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.14%