Realitné fondy

Top 8 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 861.60 mil.€
Podiel na trhu: 47.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.61%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.98%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 337.40 mil.€
Podiel na trhu: 18.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.63%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 281.05 mil.€
Podiel na trhu: 15.37%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.54%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.09%
Názov fondu: PP - Office real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 188.05 mil.€
Podiel na trhu: 10.29%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.91%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.42%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 131.32 mil.€
Podiel na trhu: 7.18%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.79%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.16%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 18.60 mil.€
Podiel na trhu: 1.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.30%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.97%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Hodnota majetku: 8.05 mil.€
Podiel na trhu: 0.44%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.75%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 2.01 mil.€
Podiel na trhu: 0.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.80%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.67%