Realitné fondy

Top 17 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 1,058.63 mil.€
Podiel na trhu: 40.83%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.74%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.09%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 433.70 mil.€
Podiel na trhu: 16.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.74%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.47%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 288.46 mil.€
Podiel na trhu: 11.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.41%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.58%
Názov fondu: REALITNÝ PLUS O.P.F. - 365.INVEST
Hodnota majetku: 140.29 mil.€
Podiel na trhu: 5.41%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.37%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 122.97 mil.€
Podiel na trhu: 4.74%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.54%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.96%
Názov fondu: TAM - Realitný fond II.
Hodnota majetku: 120.87 mil.€
Podiel na trhu: 4.66%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.11%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.73%
Názov fondu: PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.
Hodnota majetku: 111.42 mil.€
Podiel na trhu: 4.30%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.27%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.34%
Názov fondu: PP - 365.invest Equity FKI o.p.f.
Hodnota majetku: 86.21 mil.€
Podiel na trhu: 3.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.80%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.48%
Názov fondu: AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01
Hodnota majetku: 76.65 mil.€
Podiel na trhu: 2.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.85%
Názov fondu: TAM - AP Realitný fond
Hodnota majetku: 53.16 mil.€
Podiel na trhu: 2.05%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.58%
Priemerný výnos za posledný rok: 20.80%
Názov fondu: PP - 365.invest Capital FKI o.p.f.
Hodnota majetku: 36.56 mil.€
Podiel na trhu: 1.41%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.12%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.97%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 35.01 mil.€
Podiel na trhu: 1.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.69%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.92%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond
Hodnota majetku: 27.33 mil.€
Podiel na trhu: 1.05%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.46%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.81%
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 1.33 mil.€
Podiel na trhu: 0.05%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.18%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.28%
Názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 0.09 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.38%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.45%
Názov fondu: Wood & Company Office Podfond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 10.33%
Názov fondu: Wood & Company Retail Podfond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 10.05%
Priemerný výnos za posledný rok: 13.97%