Realitné fondy

Top 17 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Hodnota majetku: 865.88 mil.€
Podiel na trhu: 39.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.18%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.76%
Názov fondu: TAM - Realitný Fond
Hodnota majetku: 369.68 mil.€
Podiel na trhu: 16.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.87%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.33%
Názov fondu: IAD - Prvý realitný fond
Hodnota majetku: 356.92 mil.€
Podiel na trhu: 16.21%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.21%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.73%
Názov fondu: REALITNÝ PLUS O.P.F. - 365.INVEST
Hodnota majetku: 156.01 mil.€
Podiel na trhu: 7.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.81%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.79%
Názov fondu: HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
Hodnota majetku: 127.97 mil.€
Podiel na trhu: 5.81%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.11%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.40%
Názov fondu: PP - 365.invest Equity FKI o.p.f.
Hodnota majetku: 78.32 mil.€
Podiel na trhu: 3.56%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 2.22%
Názov fondu: PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.
Hodnota majetku: 75.07 mil.€
Podiel na trhu: 3.41%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.52%
Názov fondu: TAM - AP Realitný fond
Hodnota majetku: 45.89 mil.€
Podiel na trhu: 2.08%
Mladší ako 3 roky
Mladší ako 1 rok
Názov fondu: TAM - Realitný fond II.
Hodnota majetku: 41.95 mil.€
Podiel na trhu: 1.91%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 8.25%
Názov fondu: PP - KLM real estate fund o.p.f.
Hodnota majetku: 30.29 mil.€
Podiel na trhu: 1.38%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.95%
Názov fondu: PP - 365.invest Capital FKI o.p.f.
Hodnota majetku: 30.13 mil.€
Podiel na trhu: 1.37%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.19%
Názov fondu: IAD - Korunový realitný fond
Hodnota majetku: 19.05 mil.€
Podiel na trhu: 0.87%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 9.75%
Názov fondu: AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01
Hodnota majetku: 3.14 mil.€
Podiel na trhu: 0.14%
Mladší ako 3 roky
Mladší ako 1 rok
Názov fondu: AM SLSP Realitný fond
Hodnota majetku: 1.33 mil.€
Podiel na trhu: 0.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.59%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.65%
Názov fondu: GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f.
Hodnota majetku: 0.20 mil.€
Podiel na trhu: 0.01%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.15%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.49%
Názov fondu: Wood & Company Office Podfond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 8.03%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.29%
Názov fondu: Wood & Company Retail Podfond
Hodnota majetku: 0.00 mil.€
Podiel na trhu: 0.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 7.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 11.10%