Dlhopisové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 206.49 mil.€
Podiel na trhu: 23.69%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.04%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.80%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 140.11 mil.€
Podiel na trhu: 16.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.82%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.59%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund
Hodnota majetku: 85.59 mil.€
Podiel na trhu: 9.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.83%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.79%
Názov fondu: ESPA Bond Europe High-Yield
Hodnota majetku: 48.94 mil.€
Podiel na trhu: 5.62%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.93%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.11%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 33.26 mil.€
Podiel na trhu: 3.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 25.40 mil.€
Podiel na trhu: 2.91%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.69%
Priemerný výnos za posledný rok: 9.26%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.66 mil.€
Podiel na trhu: 2.71%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.27 mil.€
Podiel na trhu: 2.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.59%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 21.26 mil.€
Podiel na trhu: 2.44%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.15%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.48%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets Corporate
Hodnota majetku: 18.92 mil.€
Podiel na trhu: 2.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.74%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.33%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 18.83 mil.€
Podiel na trhu: 2.16%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -6.56%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.80%
Názov fondu: ERSTE Bond Local Emerging
Hodnota majetku: 18.25 mil.€
Podiel na trhu: 2.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.12%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.66%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 14.33 mil.€
Podiel na trhu: 1.64%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.20%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.03%
Názov fondu: IAD - Bond Dynamic
Hodnota majetku: 10.91 mil.€
Podiel na trhu: 1.25%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.03%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.88%
Názov fondu: UNIQA CEE Dluhopisový fond
Hodnota majetku: 10.82 mil.€
Podiel na trhu: 1.24%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.17%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.04%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Hodnota majetku: 10.45 mil.€
Podiel na trhu: 1.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -6.46%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.62%
Názov fondu: AM SLSP Privátny P11, o.p.f.
Hodnota majetku: 9.48 mil.€
Podiel na trhu: 1.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.86%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.49%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 9.16 mil.€
Podiel na trhu: 1.05%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.28%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.53%
Názov fondu: Eurizon Fund - Bond High Yield
Hodnota majetku: 8.79 mil.€
Podiel na trhu: 1.01%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.50%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.52%
Názov fondu: IAD - CE Bond o.p.f.
Hodnota majetku: 8.60 mil.€
Podiel na trhu: 0.99%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.98%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.44%