Dlhopisové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 341.63 mil.€
Podiel na trhu: 25.24%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.60%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 207.03 mil.€
Podiel na trhu: 15.30%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.49%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.11%
Názov fondu: VÚB AM - Active Bond fund
Hodnota majetku: 181.53 mil.€
Podiel na trhu: 13.41%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.10%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.73%
Názov fondu: VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 54.13 mil.€
Podiel na trhu: 4.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.43%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.76%
Názov fondu: ESPA Bond USA High Yield
Hodnota majetku: 35.61 mil.€
Podiel na trhu: 2.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.64%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.64%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 33.26 mil.€
Podiel na trhu: 2.46%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: ESPA Mortage
Hodnota majetku: 28.94 mil.€
Podiel na trhu: 2.14%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.31%
Názov fondu: ERSTE Bond Local Emerging
Hodnota majetku: 27.94 mil.€
Podiel na trhu: 2.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.65%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.53%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Hodnota majetku: 25.18 mil.€
Podiel na trhu: 1.86%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.40%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.44%
Názov fondu: ESPA Bond Dollar
Hodnota majetku: 24.62 mil.€
Podiel na trhu: 1.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.24%
Priemerný výnos za posledný rok: 12.91%
Názov fondu: ERSTE Bond Danubia
Hodnota majetku: 23.88 mil.€
Podiel na trhu: 1.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.84%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.41%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.66 mil.€
Podiel na trhu: 1.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.27 mil.€
Podiel na trhu: 1.65%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.59%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 19.34 mil.€
Podiel na trhu: 1.43%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 3.08%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 18.63 mil.€
Podiel na trhu: 1.38%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.53%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.73%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 17.43 mil.€
Podiel na trhu: 1.29%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.37%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.07%
Názov fondu: ESPA Bond Europe High-Yield
Hodnota majetku: 16.71 mil.€
Podiel na trhu: 1.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.53%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.47%
Názov fondu: ESPA Bond Euro Rent VT
Hodnota majetku: 15.78 mil.€
Podiel na trhu: 1.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.20%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 12.77 mil.€
Podiel na trhu: 0.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.37%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.12%
Názov fondu: AXA CEE Dluhopisový fond
Hodnota majetku: 11.96 mil.€
Podiel na trhu: 0.88%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.97%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.96%