Dlhopisové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 248.12 mil.€
Podiel na trhu: 23.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.59%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.63%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 165.08 mil.€
Podiel na trhu: 15.36%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.07%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.02%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund
Hodnota majetku: 127.61 mil.€
Podiel na trhu: 11.87%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.38%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.33%
Názov fondu: ESPA Bond USA High Yield
Hodnota majetku: 42.30 mil.€
Podiel na trhu: 3.94%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.37%
Priemerný výnos za posledný rok: -10.31%
Názov fondu: ESPA Bond Euro Rent VT
Hodnota majetku: 41.99 mil.€
Podiel na trhu: 3.91%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.55%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.08%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 33.26 mil.€
Podiel na trhu: 3.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets Corporate
Hodnota majetku: 31.98 mil.€
Podiel na trhu: 2.98%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.18%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.30%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 31.42 mil.€
Podiel na trhu: 2.92%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -6.38%
Priemerný výnos za posledný rok: -17.36%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.66 mil.€
Podiel na trhu: 2.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: ESPA Bond Europe High-Yield
Hodnota majetku: 22.58 mil.€
Podiel na trhu: 2.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.71%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.27 mil.€
Podiel na trhu: 2.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.59%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 19.34 mil.€
Podiel na trhu: 1.80%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.59%
Priemerný výnos za posledný rok: -7.46%
Názov fondu: ESPA Mortage
Hodnota majetku: 15.35 mil.€
Podiel na trhu: 1.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.52%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.31%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 13.85 mil.€
Podiel na trhu: 1.29%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.39%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.37%
Názov fondu: ERSTE Bond Local Emerging
Hodnota majetku: 12.59 mil.€
Podiel na trhu: 1.17%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.50%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.50%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 12.28 mil.€
Podiel na trhu: 1.14%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.25%
Priemerný výnos za posledný rok: -10.65%
Názov fondu: IAD - Bond Dynamic
Hodnota majetku: 10.91 mil.€
Podiel na trhu: 1.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.03%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.88%
Názov fondu: UNIQA CEE Dluhopisový fond
Hodnota majetku: 10.79 mil.€
Podiel na trhu: 1.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.94%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.53%
Názov fondu: ESPA Bond USA Corporate
Hodnota majetku: 10.03 mil.€
Podiel na trhu: 0.93%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.60%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.13%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 9.71 mil.€
Podiel na trhu: 0.90%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.00%
Priemerný výnos za posledný rok: -15.74%