Dlhopisové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 348.86 mil.€
Podiel na trhu: 24.70%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.67%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.31%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 207.50 mil.€
Podiel na trhu: 14.69%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.34%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.34%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund
Hodnota majetku: 189.67 mil.€
Podiel na trhu: 13.43%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.08%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.24%
Názov fondu: ESPA Mortage
Hodnota majetku: 69.00 mil.€
Podiel na trhu: 4.88%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 0.90%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 51.84 mil.€
Podiel na trhu: 3.67%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.71%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 43.80 mil.€
Podiel na trhu: 3.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.55%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.17%
Názov fondu: ESPA Bond USA High Yield
Hodnota majetku: 39.85 mil.€
Podiel na trhu: 2.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.12%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.82%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 33.26 mil.€
Podiel na trhu: 2.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: ESPA Bond Euro Rent VT
Hodnota majetku: 31.21 mil.€
Podiel na trhu: 2.21%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.31%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.96%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.66 mil.€
Podiel na trhu: 1.68%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Hodnota majetku: 23.53 mil.€
Podiel na trhu: 1.67%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.19%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.72%
Názov fondu: ERSTE Bond Danubia
Hodnota majetku: 23.24 mil.€
Podiel na trhu: 1.65%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.20%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.27 mil.€
Podiel na trhu: 1.58%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.59%
Názov fondu: ESPA Bond Europe High-Yield
Hodnota majetku: 19.69 mil.€
Podiel na trhu: 1.39%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.24%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.11%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 18.26 mil.€
Podiel na trhu: 1.29%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.18%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.90%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 16.81 mil.€
Podiel na trhu: 1.19%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 6.64%
Názov fondu: ERSTE Bond Local Emerging
Hodnota majetku: 14.40 mil.€
Podiel na trhu: 1.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.22%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.17%
Názov fondu: ESPA Bond Dollar
Hodnota majetku: 13.60 mil.€
Podiel na trhu: 0.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.48%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.29%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 13.55 mil.€
Podiel na trhu: 0.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.92%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.90%
Názov fondu: AXA CEE Dluhopisový fond
Hodnota majetku: 12.41 mil.€
Podiel na trhu: 0.88%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.39%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.64%