Dlhopisové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 301.00 mil.€
Podiel na trhu: 22.42%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.60%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.37%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund
Hodnota majetku: 184.25 mil.€
Podiel na trhu: 13.72%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.52%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.89%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 182.34 mil.€
Podiel na trhu: 13.58%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.30%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.47%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 49.26 mil.€
Podiel na trhu: 3.67%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.28%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.07%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 49.02 mil.€
Podiel na trhu: 3.65%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.66%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.33%
Názov fondu: ESPA Bond USA High Yield
Hodnota majetku: 44.47 mil.€
Podiel na trhu: 3.31%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.46%
Názov fondu: ESPA Bond Euro Rent VT
Hodnota majetku: 43.12 mil.€
Podiel na trhu: 3.21%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.64%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.91%
Názov fondu: ESPA Mortage
Hodnota majetku: 38.61 mil.€
Podiel na trhu: 2.88%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.69%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.69%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 33.26 mil.€
Podiel na trhu: 2.48%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets Corporate
Hodnota majetku: 31.28 mil.€
Podiel na trhu: 2.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.01%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.94%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.66 mil.€
Podiel na trhu: 1.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: ERSTE Bond Danubia
Hodnota majetku: 23.53 mil.€
Podiel na trhu: 1.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.10%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.69%
Názov fondu: ERSTE Bond Local Emerging
Hodnota majetku: 23.44 mil.€
Podiel na trhu: 1.75%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.67%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.14%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.27 mil.€
Podiel na trhu: 1.66%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.59%
Názov fondu: ESPA Bond Europe High-Yield
Hodnota majetku: 20.82 mil.€
Podiel na trhu: 1.55%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.43%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.79%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Hodnota majetku: 20.39 mil.€
Podiel na trhu: 1.52%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.12%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.97%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 19.49 mil.€
Podiel na trhu: 1.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.63%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.11%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 16.49 mil.€
Podiel na trhu: 1.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.77%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.20%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 13.92 mil.€
Podiel na trhu: 1.04%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.14%
Názov fondu: AXA CEE Dluhopisový fond
Hodnota majetku: 12.12 mil.€
Podiel na trhu: 0.90%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.71%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.03%