Dlhopisové fondy
Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 397.39 mil.€
Podiel na trhu: 27.74%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.44%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.86%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 224.39 mil.€
Podiel na trhu: 15.66%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.92%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.31%
Názov fondu: VÚB AM - Active Bond fund
Hodnota majetku: 182.38 mil.€
Podiel na trhu: 12.73%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.91%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.49%
Názov fondu: VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 62.74 mil.€
Podiel na trhu: 4.38%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.39%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.32%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Hodnota majetku: 41.65 mil.€
Podiel na trhu: 2.91%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.44%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.79%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 33.65 mil.€
Podiel na trhu: 2.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.85%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.55%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 32.67 mil.€
Podiel na trhu: 2.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.74%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.22%
Názov fondu: ERSTE Bond Danubia
Hodnota majetku: 30.54 mil.€
Podiel na trhu: 2.13%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.58%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.78%
Názov fondu: ERSTE Bond Local Emerging
Hodnota majetku: 23.81 mil.€
Podiel na trhu: 1.66%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.75%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.61%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.42 mil.€
Podiel na trhu: 1.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.65%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.08 mil.€
Podiel na trhu: 1.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.29%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.39%
Názov fondu: ESPA Mortage
Hodnota majetku: 20.71 mil.€
Podiel na trhu: 1.45%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 2.10%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 20.39 mil.€
Podiel na trhu: 1.42%
Mladší ako 3 roky
Priemerný výnos za posledný rok: 7.32%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds
Hodnota majetku: 15.72 mil.€
Podiel na trhu: 1.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.33%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.91%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 15.60 mil.€
Podiel na trhu: 1.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.17%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.39%
Názov fondu: ESPA Bond USA Corporate
Hodnota majetku: 15.41 mil.€
Podiel na trhu: 1.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.79%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.63%
Názov fondu: ESPA Bond USA High Yield
Hodnota majetku: 14.59 mil.€
Podiel na trhu: 1.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 4.79%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.19%
Názov fondu: ESPA Bond Euro Rent VT
Hodnota majetku: 14.32 mil.€
Podiel na trhu: 1.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.57%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.73%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen European High Yield Fund
Hodnota majetku: 14.30 mil.€
Podiel na trhu: 1.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.26%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.07%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 13.60 mil.€
Podiel na trhu: 0.95%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.95%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.81%