Dlhopisové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 230.30 mil.€
Podiel na trhu: 21.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.95%
Priemerný výnos za posledný rok: -4.49%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 157.29 mil.€
Podiel na trhu: 14.65%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.45%
Priemerný výnos za posledný rok: -8.09%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund
Hodnota majetku: 104.73 mil.€
Podiel na trhu: 9.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.80%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.02%
Názov fondu: ESPA Bond USA High Yield
Hodnota majetku: 62.07 mil.€
Podiel na trhu: 5.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.72%
Priemerný výnos za posledný rok: -12.10%
Názov fondu: ESPA Bond Euro Rent VT
Hodnota majetku: 38.99 mil.€
Podiel na trhu: 3.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.93%
Priemerný výnos za posledný rok: -13.91%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 33.26 mil.€
Podiel na trhu: 3.10%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: ESPA Bond USA Corporate
Hodnota majetku: 30.75 mil.€
Podiel na trhu: 2.86%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.93%
Priemerný výnos za posledný rok: -16.41%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 28.17 mil.€
Podiel na trhu: 2.62%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -7.70%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.87%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets Corporate
Hodnota majetku: 27.75 mil.€
Podiel na trhu: 2.58%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -1.17%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.76%
Názov fondu: ESPA Bond Europe High-Yield
Hodnota majetku: 27.43 mil.€
Podiel na trhu: 2.56%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -2.93%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.31%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.66 mil.€
Podiel na trhu: 2.20%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 23.09 mil.€
Podiel na trhu: 2.15%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -6.76%
Priemerný výnos za posledný rok: -18.47%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.27 mil.€
Podiel na trhu: 2.07%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.59%
Názov fondu: ESPA Bond Dollar
Hodnota majetku: 21.02 mil.€
Podiel na trhu: 1.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.33%
Priemerný výnos za posledný rok: -11.22%
Názov fondu: ERSTE Bond Local Emerging
Hodnota majetku: 19.22 mil.€
Podiel na trhu: 1.79%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -4.19%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.75%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 19.07 mil.€
Podiel na trhu: 1.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.05%
Priemerný výnos za posledný rok: -9.24%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 13.59 mil.€
Podiel na trhu: 1.27%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.49%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.84%
Názov fondu: IAD - Bond Dynamic
Hodnota majetku: 10.91 mil.€
Podiel na trhu: 1.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.03%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.88%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 10.73 mil.€
Podiel na trhu: 1.00%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.36%
Priemerný výnos za posledný rok: -14.10%
Názov fondu: UNIQA CEE Dluhopisový fond
Hodnota majetku: 10.47 mil.€
Podiel na trhu: 0.98%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -3.40%
Priemerný výnos za posledný rok: -5.01%