Dlhopisové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 297.18 mil.€
Podiel na trhu: 22.83%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.08%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.61%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 185.23 mil.€
Podiel na trhu: 14.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.03%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.68%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund
Hodnota majetku: 174.95 mil.€
Podiel na trhu: 13.44%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.92%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.27%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 46.68 mil.€
Podiel na trhu: 3.59%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.68%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.80%
Názov fondu: ESPA Bond USA High Yield
Hodnota majetku: 44.18 mil.€
Podiel na trhu: 3.39%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.31%
Priemerný výnos za posledný rok: 10.85%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 40.08 mil.€
Podiel na trhu: 3.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.58%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.63%
Názov fondu: ESPA Mortage
Hodnota majetku: 39.33 mil.€
Podiel na trhu: 3.02%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.80%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.44%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets Corporate
Hodnota majetku: 33.42 mil.€
Podiel na trhu: 2.57%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.13%
Priemerný výnos za posledný rok: 6.46%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 33.26 mil.€
Podiel na trhu: 2.55%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.66 mil.€
Podiel na trhu: 1.82%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.27 mil.€
Podiel na trhu: 1.71%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.59%
Názov fondu: ESPA Bond Europe High-Yield
Hodnota majetku: 21.95 mil.€
Podiel na trhu: 1.69%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.12%
Priemerný výnos za posledný rok: 10.66%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 20.06 mil.€
Podiel na trhu: 1.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.10%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.79%
Názov fondu: ESPA Bond Euro Rent VT
Hodnota majetku: 19.67 mil.€
Podiel na trhu: 1.51%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.72%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.79%
Názov fondu: ERSTE Bond Local Emerging
Hodnota majetku: 19.58 mil.€
Podiel na trhu: 1.50%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.25%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.60%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Hodnota majetku: 17.83 mil.€
Podiel na trhu: 1.37%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.67%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.66%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 16.43 mil.€
Podiel na trhu: 1.26%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.11%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.21%
Názov fondu: ESPA Bond Inflation Linked
Hodnota majetku: 15.97 mil.€
Podiel na trhu: 1.23%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.23%
Priemerný výnos za posledný rok: 5.57%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 14.08 mil.€
Podiel na trhu: 1.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.80%
Priemerný výnos za posledný rok: 10.22%
Názov fondu: ERSTE Bond Danubia
Hodnota majetku: 13.79 mil.€
Podiel na trhu: 1.06%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.79%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.92%