Dlhopisové fondy

Top 20 fondov s najvyšším podielom na trhu
Názov fondu: TAM - Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 291.52 mil.€
Podiel na trhu: 23.09%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.02%
Priemerný výnos za posledný rok: -0.44%
Názov fondu: TAM - Dynamický dlhopisový fond
Hodnota majetku: 183.51 mil.€
Podiel na trhu: 14.54%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.01%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.02%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund
Hodnota majetku: 169.81 mil.€
Podiel na trhu: 13.45%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.27%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.25%
Názov fondu: ESPA Bond USA High Yield
Hodnota majetku: 46.17 mil.€
Podiel na trhu: 3.66%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.11%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.09%
Názov fondu: Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond
Hodnota majetku: 44.05 mil.€
Podiel na trhu: 3.49%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.08%
Priemerný výnos za posledný rok: -3.57%
Názov fondu: ESPA Mortage
Hodnota majetku: 42.09 mil.€
Podiel na trhu: 3.33%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.61%
Priemerný výnos za posledný rok: -2.05%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets Corporate
Hodnota majetku: 35.15 mil.€
Podiel na trhu: 2.78%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 6.20%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.42%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
Hodnota majetku: 33.26 mil.€
Podiel na trhu: 2.63%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.65%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.28%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerging Markets
Hodnota majetku: 29.66 mil.€
Podiel na trhu: 2.35%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.22%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.24%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Hodnota majetku: 23.66 mil.€
Podiel na trhu: 1.87%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.06%
Priemerný výnos za posledný rok: 3.01%
Názov fondu: ESPA Bond Europe High-Yield
Hodnota majetku: 23.51 mil.€
Podiel na trhu: 1.86%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 2.22%
Priemerný výnos za posledný rok: 7.79%
Názov fondu: Amundi Funds II - Euro Bond
Hodnota majetku: 22.27 mil.€
Podiel na trhu: 1.76%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): -0.32%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.59%
Názov fondu: ESPA Bond Euro Rent VT
Hodnota majetku: 20.26 mil.€
Podiel na trhu: 1.60%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.36%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.34%
Názov fondu: IAD - EURO Bond
Hodnota majetku: 20.04 mil.€
Podiel na trhu: 1.59%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.21%
Priemerný výnos za posledný rok: 2.06%
Názov fondu: ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
Hodnota majetku: 17.19 mil.€
Podiel na trhu: 1.36%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 5.90%
Priemerný výnos za posledný rok: 1.24%
Názov fondu: TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Hodnota majetku: 16.35 mil.€
Podiel na trhu: 1.30%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.52%
Priemerný výnos za posledný rok: 0.59%
Názov fondu: ESPA Bond Inflation Linked
Hodnota majetku: 16.17 mil.€
Podiel na trhu: 1.28%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 1.95%
Priemerný výnos za posledný rok: 4.69%
Názov fondu: IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Hodnota majetku: 14.07 mil.€
Podiel na trhu: 1.11%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.22%
Priemerný výnos za posledný rok: 8.41%
Názov fondu: ERSTE Bond Danubia
Hodnota majetku: 13.57 mil.€
Podiel na trhu: 1.08%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 3.50%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.24%
Názov fondu: AXA CEE Dluhopisový fond
Hodnota majetku: 12.06 mil.€
Podiel na trhu: 0.96%
Priemerný ročný výnos (za 3 roky): 0.17%
Priemerný výnos za posledný rok: -1.47%