Zverejnené: 11.10.2019

Čo je termínovaný vklad?


Article image

Termínované vklady

sú určené na uloženie usporených finančných prostriedkov za účelom získania výhodnejšieho úroku v porovnaní s bežným účtom.

Termínované vklady majú bankou určené viazanosti a to 1,3, 6 či 9 mesiacov, alebo 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov. Výnimkou nie sú ani termínované vklady s viazanosťou napr. 18 mesiacov. Dobu viazanosti termínu si každá banka určuje sama.

Výhodou termínovaných vkladov je, že úroková sadzba je počas celej dohodnutej viazanosti nemenná.

Peniaze na termínovaných vkladoch máte napriek viazanosti stále k dispozícii v prípade nepredvídateľných životných situácií. Samozrejme pri predčasnom výbere už treba počítať s istou pokutou, ktorá zväčša dosahuje maximálne výšku akumulovaného úroku.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách