Zverejnené: 13.09.2023

Termínované vklady naberajú na obrátkach


Article image
Ešte nedávno sme sa nestačili čudovať super nízkym úrokovým sadzbám pri hypotékach. Nepriaznivý vývoj inflácie a vojnový konflikt na Ukrajine mali za následok zdražovanie na medzibankovom trhu, ktorý sa preniesol aj do zvyšovania úrokových sadzieb v bankách.  Úrokové sadzby pri termínovaných vkladoch na Slovensku mali stúpajúcu tendenciu približne  od septembra 2022.

Niektoré banky vám vyššiu úrokovú sadzbu nedajú len tak, majú podmienky, za ktorých dostanete vyššie úroky. Ide napríklad o aktívne využívanie účtu v banke alebo o kombi produkty, pri ktorých máte vyššiu úrokovú sadzbu na termínovanom vklade, ale musíte svoje peniaze aj zainvestovať.  Napríklad musíte vložiť 1 500 eur, z ktorých 1 000 eur pôjde do podielového fondu danej banky a  500 eur vložíte na termínovaný vklad.
Pripravili sme pre vás porovnanie termínovaných vkladov jednotlivých bánk:
Porovnanie úrokových sadzieb pri Termínovaných vkladoch
Banka Názov produktu 6M 12M 18M 24M 36M 48M
Tatra banka Termínovaný vklad 0,01% 0,01%        - 1,50% 2,00%       -
UniCredit Bank Termínovaný vklad 2,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ČSOB banka Termínovaný vklad 0,01% 0,01%        - 2,00% 2,00%       -
VÚB banka* Termínovaný vklad 1,50% 1,70% 0,01% 2,00% 2,50% 0,01%
SLSP Termínovaný vklad 1,50% 1,70%        -  2,00% 2,50%       -
Privatbanka FIX Konto 0,20% 3,00% 3,10% 3,20% 3,30% 3,00%
Prima banka Termínovaný vklad        - 1,20%        - 1,60% 2,00% 2,20%
Fio banka Termínovaný vklad s obnovou 2,00% 2,40%        - 3,10% 3,15% 3,20%
Raiffeisen Bank VKLAD       - 0,10%        - 1,50% 2,00%        -
365 banka Termínovaný vklad       - 0,01% 1,50% 0,30% 0,30% 0,30%
BKS Bank Termínovaný vklad 0,65% 2,25%        - 2,625% 2,25%        -
Poštová banka Termínovaný vklad       - 0,01% 1,50% 0,30% 0,30% 0,30%
 
Úrokové sadby platné k 13.9.2023
 
* Úrokové sadzby platné od 14.09.2023 pri nových vkladoch
       
Podmienky jednotlivých bánk pre zvýhodnené úrokové sadzby:

ČSOB

Možnosť získať úrok 4 % ročne pri viazanosti na 12 mesiacov.
Pri ČSOB termínovanom vklade s viazanosťou 12 mesiacov vzniká klientovi nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ak v termíne od 20.6.2023 si súčasne zriadi ďalší ČSOB termínovaný vklad s viazanosťou 24 mesiacov, a zároveň vloží na ČSOB TV 24 M finančné prostriedky v rovnakej výške ako na ČSOB TV 12 M, minimálne však vo výške minimálneho vkladu.

Po splnení podmienok klient získa na ČSOB TV 12M zvýhodnenú ročnú úrokovú sadzbu 4,00 % na prvé obdobie viazanosti, na ČSOB TV 24 M ročnú úrokovú sadzbu 2,00 % a zároveň za predpokladu, že majiteľ účtu nezrealizuje predčasný výber z ČSOB TV 12M alebo 24M mimo dispozičnej lehoty.

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vo výške 0,01% p. a. a to od počiatku vkladu.

VÚB

Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 4,40% p.a. pri viazanosti na 12 mesiacov - Kombinovaná investícia do termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov Eurizon.
Podmienkou zvýhodneného úročenia na termínovanom vklade je:
 • min. investícia 1 500 eur rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad a do podielových fondov, tzn. minimálne 500 eur na termínovaný vklad a minimálne 1 000 eur do fondov.
Pre existujúci termínovaný vklad banka poskytuje úrokovú sadzbu:
 • pri viazanosti   6 mesiacov je úrok 1,00 % p.a.,
 • pri viazanosti 12 mesiacov je úrok 1,20 % p.a.,
 • pri viazanosti 18 mesiacov je úrok 0,01 % p.a.,
 • pri viazanosti 24 mesiacov je úrok 1,50 % p.a.,
 • pri viazanosti 36 mesiacov je úrok 2,00 % p.a.,
 • pri viazanosti 48 mesiacov je úrok 0,01 % p.a.,

SLSP

Zvýhodnené úrokové sadzby o 0,50 % p.a.:

 • pri viazanosti 36 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 3,00 % p.a. ,
 • pri viazanosti 24 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,50 % % p.a.,
 • pri viazanosti 12 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,20 % p.a.,  
 • pri viazanosti 6 mesiacov je so zvýhodneným úrokom 2,00 % p.a.,  
Maximálnu úrokovú sadzbu získate, ak  máte v SLSP účet a pravidelné investičné sporenie aspoň 20 eur mesačne.

Pre Termínovaný vklad s viazanosťou 12 mesiacov platí zvýhodnená ročná úroková sadzba až do výšky 4,00 % počas prvej doby viazanosti v prípade zriadenia Kombi vkladu.
Ide o kombinovanú investíciu do ročného termínovaného vkladu a podielového fondu.

Suma vkladu na Terminovaný vklad je min. 1/3 z celkovej investície, výška investície do podielového fondu je min. 2/3 z celkovej investície.
Minimálna výška investície do Kombi vkladu je 1 500 eur.

Možnosť výberu Kombi vkladu:
Kombi vklad dlhopisový
Eurový dlhopisový fond, ročný úrok na Termínovanom vklade 3,25% p.a.,
Kombi vklad realitný
Fond: ERSTE Realitná Renta, ročný úrok na Termínovanom vklade 4,00% p.a.,
Kombi vklad akciový
ESG fond dividendových akcií, ročný úrok na Termínovanom vklade 4,00% p.a.

UniCredit Bank

Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 4,50% p.a. v rámci programu DUET PLUS.
Program DUET PLUS je kombinácia 6 mesačného jednorazového termínovaného vkladu a investície do podielových fondov Amundi.
Minimálna výška potrebných prostriedkov 2 000 eur (tzn. pri povinnom pomere 1 : 1 termínovaný vklad vo výške min. 1 000 eur a jednorazová investícia v rovnakej alebo vyššej výške).

Prima banka

Úrokové sadzby pri termínovaných vkladoch s osobným účtom:
 • pri viazanosti 12 mesiacov je úrok 2,20 % p.a.,
 • pri viazanosti 24 mesiacov je úrok 2,60 % p.a.,
 • pri viazanosti 36 mesiacov je úrok 3,00 % p.a.,
 • pri viazanosti 48 mesiacov je úrok 3,20 % p.a.,
 • pri viazanosti 60 mesiacov je úrok 3,20 % p.a. 

365 bank

K termínovanému vkladu, ktorý bude zriadený k Účtu plus s viazanosťou na 24, 36 a 48 mesiacov, je možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovú sadzbu 3,00 %
Podmienky pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby:
 • byť majiteľom Účtu plus a aktívne ho využívať,
 • realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá po dobu aspoň 18 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 2 ročnom termínovanom vklade, aspoň 30 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 3 ročnom termínovanom vklade a aspoň 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 4 ročnom termínovanom vklade,
 • zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3% klienti môžu získať na termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500 eur,
 • zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obdobie viazanosti po splnení podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov z termínovaného účtu počas celej doby viazanosti,
 • po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad.

Poštová banka

K termínovanému vkladu s viazanosťou na 24,36 a 48 mesiacov zriadenom po 15.10.2022 k Užitočnému účtu, k Užitočnému účtu junior alebo k Užitočnému účtu senior  možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3 %.
Podmienky získania:
 • zriadiť si Užitočný účet alebo Užitočný účet junior alebo Užitočný účet senior a aktívne ho využívať,
 • realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá,
 • zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3 % klienti môžu získať na nových termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500 eur,
 • zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obdobie viazanosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov,
 • z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad.
Porovnať všetky termínované vklady môžete TU

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách