Zverejnené: 20.05.2019

Uvažujete nad zriadením termínovaného vkladu? Toto sú jeho výhody


Article image

Termínovaný vklad je vkladový produkt. Jeho výhodou je, že peňažné prostriedky sú zhodnocované vyššou úrokovou sadzbou ako pri bežných účtoch, sporiacich účtoch alebo vkladných knižkách. Pokiaľ si zvolíte termínovaný vklad, máte istotu, že počas celej doby viazanosti sa úroková sadzba nezmení.

Ak ste klientom banky a máte aktívny internet banking, môžete si termínovaný vklad založiť sami – prostredníctvom internetu. Ďalšou možnosťou je navštíviť niektorú z pobočiek banky. Samotné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu je bez poplatku.

Pri výbere termínovaného vkladu majte na vedomí, že čím je viazanosť prostriedkov dlhšia, tým je zvyčajne výhodnejšia aj úroková sadzba. Termínovaný vklad si môžete založiť s viazanosťou od 1 mesiaca do 120 mesiacov v závislosti od banky. Sú banky, v ktorých si môžete zriadiť termínovaný vklad aj s viazanosťou do 1 mesiaca.

Finančné prostriedky na termínovanom vklade sú zo zákona chránené Fondom na ochranu vkladov. V prípade, že banka nebude schopná klientom vyplatiť vložené peniaze, je fond povinný v zmysle zákona vyplatiť vklady v plnej výške bez obmedzenia – maximálne však do výšky 100-tisíc eur vrátane úrokov.

Preto je pri väčšej investícii bezpečnejšie, ak finančné prostriedky rozdelíte do viacerých bánk, kde budú tieto prostriedky chránené. Treba však dávať pozor na to, aby vklady nepresiahli maximálnu garantovanú sumu.

Kedy sa na termínovanom vklade pripisuje úrok?

Pri termínovaných vkladoch, ktoré sú uzavreté na obdobie kratšie ako rok, sa úrok pripisuje na konci obdobia viazanosti. V prípade, že je termínovaný vklad viazaný na viac ako 24 mesiacov, výnos z úroku sa pripisuje raz ročne.

Aké sú výhody termínovaného vkladu?

 • zhodnotenie finančných prostriedkov na termínovanom vklade je vyššie než u bežných účtov,

 • bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného účtu,

 • zriadenie prostredníctvom internet bankingu alebo aplikácie banky,

 • široká ponuka možností vybrať si najlepší termínovaný vklad,

 • finančné prostriedky uložené na termínovanom vklade sú chránené Systémom ochrany vkladov do výšky 100-tisíc eur,

 • garantovaná úroková sadzba.

Aké sú nevýhody termínovaného vkladu?

 • za predčasný výber peňazí z účtu (pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti) si banky účtujú sankčné poplatky,

 • pri rastúcej inflácií dochádza k znehodnoteniu vkladov,

 • z úrokov z vkladu platíte daň,

 • banky podmieňujú pri uzatvorení vkladov minimálne vklady,

 • pri vkladoch v cudzích menách musíte počítať s rizikom, ktoré vyplýva z pohybu devízových kurzov voči domácej mene.

 

Prehľad minimálneho vkladu a meny termínovaného vkladu jednotlivých bánk

Banka Minimálny vklad            Mena
Tatra banka 1 € EUR, CHF,CZK, GBP, USD
Raiffeisen Bank     1 € EUR
VÚB Banka 99 € EUR, CZK, GBP, USD, HUF
Fio Banka 100 € EUR, CZK, USD
OTP Banka 150 € EUR,CZK, GBP, HUF, CHF, USD
mBank 200 € EUR
Privatbanka 250 € EUR, USD, CZK, GBP, CHF
KDB Banka 300 € EUR, USD, HUF
UniCredit Bank     350 € EUR, CZK, USD, HUF
SLSP 500 € EUR, USD, CZK, GBP
ČSOB 500 € EUR, CZK, USD, GBP
Poštová banka 500 € EUR, CZK
Prima banka 500 € EUR
Oberbank 1 000 € EUR, USD, HUF
BKS Bank 3 000 € EUR
J&T Banka* 10 000 €      EUR, USD, GBP, CHF, RUB, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK                                                                           

* Pre existujúceho klienta banky je minimálna výška vkladu v 3 000 € (alebo ekvivalent v cudzej mene ).

Prehľad najvýhodnejších termínovaných vkladov

Výška vklady 5000 €, doba viazanosti vkladu 3 roky

Banka Produkt Úroková sadzba  Zarobený úrok
Prima banka           Termínovaný vklad s osobným  účtom 1,30 % 158 €
Privatbanka Privatbanka FIX Konto 1,05 % 128 €
BKS Bank Termínovaný vklad 0,65 % 79 €
Raiffeisen Bank Vklad 0,50 % 61 €
UniCredit Bank Termínovaný vklad 0,25 % 30 €

Výška vkladu 5 000 € , doba viazanosti vkladu 5 rokov

Banka Produkt Úroková sadzba Zarobený úrok
Privatbanka Privatbanka FIX Konto 1,50 % 243 €
FIO Termínovaný vklad s obnovou 0,25% 51 €

Výška vkladu 10 000 €, doba viazanosti vkladu 3 roky

Banka Produkt Úroková sadzba  Zarobený úrok
J&T Banka   Termínovaný vklad 1,50 % 365 €
Prima banka   Termínovaný vklad s osobným účtom 1,30 % 316 €
Privatbanka Privatbanka FIX Konto 1,05 % 255 €
BKS Bank Termínovaný vklad 0,70 % 170 €
Raiffeisen Bank Vklad 0,50 % 122 €

Výška vkladu 10 000 €, doba viazanosti vkladu 5 rokov

Banka Produkt Úroková sadzba  Zarobený úrok
J&T Banka   Termínovaný vklad 1,80 % 729 €
Privatbanka Privatbanka FIX Konto 1,50 % 486 €
FIO Termínovaný vklad s obnovou 0,25 % 101 €

Hoci sa termínovaný vklad neteší v súčasnosti veľkej popularite, má nesporné množstvo výhod. Garantovaný úrok aj výnos Fondom ochrany vkladov až do výšky 100-tisíc eur vám vyčarí spokojný úsmev na tvári. Stačí si vybrať správne riešenie a sporiť čo najdlhšie.

 

Porovnať všetky termínované vklady môžete TU

Autor článku: Iveta Hudáková

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách