Termínovaný vklad UniCreditMožnosť automatického obnovovania vkladu s garantovanou úrokovou sadzbou počas doby viazanosti.

Ak disponujete cudzou menou, môžete si otvoriť Termínovaný vklad v USD s minimálnym vkladom 300 USD.

Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 350 € Na konci vkladu Mesačne Nie, len ako samostatný vklad, ktorý bude úročený samostatne alebo s pôvodným vkladom po ukončení viazanosti.. Nie, len s poplatkom
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť získať zvýhodnený výnos 5,00% p.a. v rámci programu DUET PLUS.
Program DUET PLUS je kombinácia 6 mesačného jednorazového termínovaného vkladu a investície do podielových fondov Amundi.

Minimálna výška potrebných prostriedkov 2 000 eur (tzn. pri povinnom pomere 1 : 1 termínovaný vklad vo výške min. 1 000 eur a jednorazová investícia v rovnakej alebo vyššej výške).

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Uzatvorenie písomnej zmluvy, zloženie minimálneho vkladu a predložiť doklad totožnosti.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Pri viazanosti:

  • do 1 mesiaca vrátane je poplatok 1% p.a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti, min. 5 eur,
  • pri viazanosti nad 1 mesiac je poplatok 50% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti, 100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti.
ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov
0 €100000 €2,00%0,00%2,50%3,00%0,00%0,00%0,00%0,00%