Termínovaný vklad UniCreditMožnosť automatického obnovovania vkladu s garantovanou úrokovou sadzbou počas doby viazanosti.

Ak disponujete cudzou menou, môžete si otvoriť Termínovaný vklad v USD s minimálnym vkladom 300 USD.

Možnosť získať zvýhodnený výnos 2% p.a. v rámci programu DUET PLUS.
Program DUET PLUS je kombinácia 3 mesačného jednorazového termínovaného vkladu a investície do podielových fondov Amundi.

 • celková suma je rozdelená medzi jednorazový termínovaný vklad na 3 mesiace a jednorazovú investíciu v pomere 1 : 1
 • minimálna výška prostriedkov: 2 000 EUR
 • mena termínovaného vkladu v EUR 
 • mena investícií do podielových fondov v EUR alebo USD
 • možnosť ľubovoľne rozložiť investíciu do viacerých podielových fondov Amundi
Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 350 € Na konci vkladu Mesačne Nie, len ako samostatný vklad, ktorý bude úročený samostatne alebo s pôvodným vkladom po ukončení viazanosti.. Nie, len s poplatkom
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť získať zvýhodnený výnos 2% p.a. v rámci programu DUET PLUS.
Program DUET PLUS je kombinácia 3 mesačného jednorazového termínovaného vkladu a investície do podielových fondov Amundi.

 • celková suma je rozdelená medzi jednorazový termínovaný vklad na 3 mesiace a jednorazovú investíciu v pomere 1 : 1
 • minimálna výška prostriedkov: 2 000 EUR
 • mena termínovaného vkladu v EUR 
 • mena investícií do podielových fondov v EUR alebo USD
 • možnosť ľubovoľne rozložiť investíciu do viacerých podielových fondov Amundi

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Uzatvorenie písomnej zmluvy, zloženie minimálneho vkladu a predložiť doklad totožnosti.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Pri viazanosti :

 • do 1 mesiaca, vrátane s poplatkom 1% p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min.5 €,
 • viazanosť nad 1 mesiac 50% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
 • 100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov
350 €neobmedzene0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%