Termínovaný vklad UniCreditMožnosť automatického obnovovania vkladu s garantovanou úrokovou sadzbou počas doby viazanosti.

Ak disponujete cudzou menou, môžete si otvoriť Termínovaný vklad v USD s minimálnym vkladom 300 USD.

Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu až 4% p.a. v rámci programu DUET PLUS. Program DUET PLUS je kombinácia 12 mesačného jednorazového termínovaného vkladu v EUR a investície do podielových fondov Pioneer Investments.
Minimálna celková výška vložených prostriedkov je 1 500 € s možnosťou ľubovoľne rozložiť prostriedky v rámci investičnej časti z vybraných podielových fondov Amundi.

Varianty investície medzi jednorazovým TV a investíciou do podielových fondov:

  • variant a) pomer investície 1:2, s úrokovou sadzbou 2 % p.a.
  • variant b) pomer investície 1:3, s úrokovou sadzbou 3 % p.a.
  • variant c) pomer investície 1:4, s úrokovou sadzbou 4 % p.a.
Povinnnosť viesť v banke bežný účet Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Nie 350 € Na konci vkladu Mesačne Nie, len ako samostatný vklad, ktorý bude úročený samostatne alebo s pôvodným vkladom po ukončení viazanosti.. Nie, len s poplatkom
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu až 4% p.a. v rámci programu DUET PLUS. Program DUET PLUS je kombinácia 12 mesačného jednorazového termínovaného vkladu v EUR a investície do podielových fondov Pioneer Investments.
Minimálna celková výška vložených prostriedkov je 1 500 € s možnosťou ľubovoľne rozložiť prostriedky v rámci investičnej časti z vybraných podielových fondov Pioneer Investments.

Varianty investície medzi jednorazovým TV a investíciou do podielových fondov:

  • variant a) pomer investície 1:2, s úrokovou sadzbou 2 % p.a.
  • variant b) pomer investície 1:3, s úrokovou sadzbou 3 % p.a.
  • variant c) pomer investície 1:4, s úrokovou sadzbou 4 % p.a.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Áno

Uzatvorenie písomnej zmluvy, zloženie minimálneho vkladu a predložiť doklad totožnosti.

Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie vkladu
0 € 0 €
Sankcie za predčasný výber

Pri viazanosti :

  • do 1 mesiaca, vrátane s poplatkom 1% p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min.5 €,
  • viazanosť nad 1 mesiac 50% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
  • 100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti
ODDO1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov18 mesiacov24 mesiacov36 mesiacov48 mesiacov
350 €neobmedzene0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%