Zverejnené: 01.04.2019

Sporíme a investujeme zároveň


Article image

V súčasnosti, keď sú úroky na  vkladových produktoch veľmi nízke a často nedosahujú ani jedno percento, banky ponúkajú kombinované produkty, kde je možné si sporiť a investovať zároveň. Výhodou kombinovaného sporenia je vyššie zhodnotenie úspor. 

Sporiacimi produktmi sú, produkty, ktoré poskytujú garanciu minimálne vloženej sumy finančných prostriedkov a spadajú pod ochranu peňažných vkladov. Sporiacimi produktmi sú napríklad  termínovaný účet alebo sporiaci účet.

Pri investovaní platí pravidlo, že čím vyšší výnos, tým vyššie riziko a naopak. A taktiež, že výnos získaný v minulosti nie je zárukou toho, že to tak bude i v budúcnosti.

Kombinované produkty sú vhodné pre sporiteľov, ktorí investovaniu ešte nedôverujú, ale  chcú zarobiť viac ako na obyčajnom termínovanom vklade. Podmienkou pre získanie výhodného úroku je nechať finančné prostriedky na termínovanom vklade a v podielových fondoch nedotknuté po celú dobu viazanosti.   

Prinášame Vám prehľad niektorých kombinovaných sporiacich produktov v jednotlivých bankách.

Slovenská sporiteľňa -  Kombi vklad

Pre Termínovaný vklad v EUR s viazanosťou na 12 mesiacov banka ponúka zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,50 % počas celej doby viazanosti v prípade zriadenia Kombi vkladu. 
Ide o kombinovanú investíciu do Termínovaného vkladu a podielového fondu SPORO Aktívne portólio.

Podmienkou pre zvýhodnenú úrokovú sadzbu je minimálna výška celkovej investície 1 500 €.

VÚB banka – Kombiprodukt

Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 2,00% p. a. na 12 mesačnom termínovanom vklade.

Zvýhodnená úroková sadzba sa týka kombinovanej investície do termínovaného vkladu v EUR a vybraných podielových fondov VÚB Asset Management s možnosťou rozloženia do viacerých fondov súčasne.

Podmienkou zvýhodneného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1000 € rozložená v pomere 1:2 na termínovaný vklad a do podielových fondov - 333 € na termínovaný vklad a 667 € do vybraných podielových fondov.

UniCredit Bank – DUET PLUS

Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu až 4% p. a. v rámci programu DUET PLUS. Program DUET PLUS je kombinácia 12 mesačného jednorazového termínovaného vkladu v EUR a investície do podielových fondov Pioneer Investments.
Minimálna celková výška vložených prostriedkov je 1 500 € s možnosťou ľubovoľne rozložiť prostriedky v rámci investičnej časti z vybraných podielových fondov Amundi.

Varianty investície medzi jednorazovým TV a investíciou do podielových fondov:

  • variant a) pomer investície 1:2, s úrokovou sadzbou 2 % p. a.
  • variant b) pomer investície 1:3, s úrokovou sadzbou 3 % p. a.
  • variant c) pomer investície 1:4, s úrokovou sadzbou 4 % p. a.

Porovnať všetky Termínované vklady môžete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách