Zverejnené: 12.11.2014

Ako je to s úrokom pri sporení?


Hodnotenie
4x

Môže banka úrokovú sadzbu meniť

Áno, banka pri väčšine sporiacich produktov môže sadzbu kedykoľvek zmeniť. Výnimočne pri niektorých produktoch banka sadzbu garantuje po určitú dobu.


Ako sa úroky zdaňujú

Úroky sa zdaňujú zrážkovou daňou vo výške 19 %. Sumu dane priamo zdaní banka a klientovi pripíše úrok už zdanení. Klient už následne nemá žiadne povinnosti voči daňovému úradu