Sporenie Slovenská sporiteľňaMôžete si založiť až 5 sporeníi, pravidelné sporenie od 10,00 € mesačne,
Ročná úroková sadzba je 0,01%, úrok najviac 20,00 € mesačne,

 

 

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov Frekvencia zasielanie výpisov
Pre dospelých Nie Áno 10 € Mesačne Mesačne
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Zvýhodnená úroková sadzba 1,50 % p.a.

Možnosť získania zvýhodnenej úrokovej sadzby, ak má klient v banke účet a pravidelne investuje min. 20 eur mesačne.

Úroková sadzba je nemenná počas celej doby vkladu
Nie
Predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie minimálneho vkladu.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Bez viazanosti Áno Áno
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 € 0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDOBEZ viazanosti
10 €neobmedzene1,00%