Zverejnené: 11.10.2019

Aké sporenia banky ponúkajú?


Article image

Vkladné knižky bez výpovednej lehoty

Peniaze je možné vkladať na knižku kedykoľvek a aj vyberať je možné kedykoľvek. Je to sporenie, kde máte možnosť úplne flexibilne disponovať s peniazmi. Na druhej strane úrokové sadzby pri vkladných knižkách bez výpovednej lehoty sú veľmi nízke. Tieto knižky sa veľmi neoplatí využívať.


Vkladné knižky s výpovednou lehotou

Peniaze je možné vkladať na knižku kedykoľvek. Pokiaľ však potrebujete peniaze z knižky vybrať, musíte dodržať výpovednú lehotu. To znamená, že napríklad pri vkladnej knižke s trojmesačnou výpovednou lehotou musíte tri mesiace pred plánovaným výberom banke oznámiť, že plánujete peniaze z knižky vybrať. Úrokové sadzby sú takiež pomerne nízke, ale rozhodne zaujimavejšie ako pri vkladných knižkách bez výpovednej lehoty.


Sporiace účty

Sporiace účty umožňujú kedykoľvek vkladať alebo posielať peniaze na sporenie. Väčšina sporiacich účtov je bez viazanosti, to znamená, že aj peniaze môžete kedykoľvek vyberať. Pozor však, pozorne si pozrite podmienky vybraného sporenia, pretože niektoré sporiace produkty majú podmienku, že musíte mesačne vkladať určitú sumu peňazí, prípadne sporenie a zvýhodnená sadzba trvá len určitú dobu. Niektoré sporenia je možné využívať len za podmienky vedenia aj bežného účtu v banke.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách