Privatbanka BONUS Konto Privatbanka


Hodnotenie
0x

Sporiaci účet je možné otvoriť prostredníctvom internetu.

Možnosť získania bonusu vo výške 3 až 8 násobku základnej úrokovej sadzby. Maximálna výška bonusového úroku pri sporení 3 mesiace je 30 €, pri 6-tich mesiacoch 80 € a pri 12-tich mesiacoch 360 €.

Bonusový úrok banka prizná klientovi pri dodržaní dohodnutej podmienky maximálne jedeného výberu štvrťročne do výšky 30% aktuálneho zostatku na účte.

 Bonusová úroková sadzba, ktorá sa pripočíta k základnej úrokovej sadzbe je pri sporení 3 mesiace 0,24%, pri sporení 6 mesiacov 0,40% a pri sporení 12 mesiacov 0,64%.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Nie Nie 0 € Na konci vkladu
Ide o sporiaci účet určený fyzickým osobám - občanom.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Lehota sporenia je 3, 6 a 12 mesiacov. Áno, počas celej doby vkladu Nie, len jedenkrát štvrťročne maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku na účte bez straty bonusového úroku
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDO3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov
0 €neobmedzene0,08%0,08%0,08%