Privatbanka BONUS Konto PrivatbankaSporiaci účet je možné otvoriť prostredníctvom internetu.

Možnosť získania bonusu vo výške  8 násobku základnej úrokovej sadzby. Maximálna výška bonusového úroku pri sporení na 12-tich mesiacoch 360 €.

Bonusová úroková sadzba, ktorá sa pripočíta k základnej úrokovej sadzbe je pri sporení na  12 mesiacov 0,64%.

Typ sporenia Povinnnosť viesť v banke bežný účet Pravidelné sporenie Minimálny vklad Frekvencia pripisovania úrokov
Pre dospelých Nie Nie 0 € Na konci vkladu
Ide o sporiaci účet určený fyzickým osobám - občanom.
Viazanosť prostriedkov Možnosť kedykoľvek vkladať prostriedky Možnosť kedykoľvek vyberať prostriedky
Lehota sporenia je 12 mesiacov. Áno, počas celej doby vkladu Nie, len jedenkrát štvrťročne maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku na účte bez straty bonusového úroku
Poplatok za zriadenie Poplatok za prevod peňazí na účet
0 €
Poplatok za zrušenie alebo umorenie
0 €
ODDO12 mesiacov
0 €neobmedzene0,72%