mKonto mBank


K jednému mKontu môže mať klient až 4 sporiace účty eMax Plus.

Majiteľ účtu môže zdielať účet s rodinným príslušníkom, stačí ho ustanoviť ako spolumajiteľa alebo disponenta.

Výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo zahraničí vo výške 70,00 € a viac sú bez poplatku, do sumy 69,99 € sú výbery za poplatok 1,00 €.

Pre aktívnych klientov, ktorí platobnú kartu k účtu používajú na bezhotovostné platby u obchodníkov alebo na internete (nad 70 EUR mesačne) alebo majiteľ debetnej karty je vlastníkom mKonta#navlastnetriko alebo má poskytnutý úverový produkt na základe zmluvy uzatvorenej s mBank (pôžička, hypotéka, kreditná karta alebo povolené prečerpanie) je platobná karta zadarmo.

Cena za nevyužívanú platobnú kartu k účtu mKonto je 1,30 €.

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Áno, elektronický výpis z účtu, alebo poštou.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Odmena 20 € za založenie účtu od 1.8.2020 do 31.12.2020
Platí iba pre účty založené prostredníctvom webovej stránky mbank.ehub.sk

Podmienky akcie:

  • podať žiadosť o zriadenie účtu mKonto 
  • uzavretie zmluvy o vedení účtu
  • v žiadosti o zriadenie účtu klient potvrdí, že je oboznámený s podmienkami spracovania osobných údajov
  • nie je proti klientovi vedené exekučné ani insolvenčné konanie
Odmena bude bankou vyplatená priamo na novozaložený účet mKonto do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol účet otvorený.

Účet v mBank si môže otvoriť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony s trvalým alebo prechodným pobytom alebo registrovaným právom na pobyt na území Slovenskej republiky s prideleným rodným číslom, ktoré je nutné uviesť do žiadosti o účet.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení, zmien alebo zrušení trvalých príkazov a inkás prostredníctvom elektronického bankovníctva.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene MasterCard Debit, VISA Classic, VISA payWawe bezkontaktná Odoslanie SMS notifikácie k autorizácii platieb zadaných prostredníctvom Internet bankingu, zriadenie, zmena, zrušenie tejto služby, odoslanie jednorazovej e-mailovej notifikácie sú bezplatné

Áno, internet banking, mobil banking

Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. O povolené prečerpanie môžu požiadať len majitelia účtu mKonto. Požiadať je možné online alebo na niektorom z obchodných miest. Limit povoleného prečerpania je závislý na výške prichádzajúcich platieb na účet mKONTO. Úroky sa platia len z vyčerpanej čiastky a len za obdobie, kedy sa úver čerpá, splácanie prebieha automaticky z platieb prichádzajúcich na mKonto.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
12,90 % Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje