mKonto mBank


K jednému mKontu môže mať klient až 4 sporiace účty eMax Plus.

Majiteľ účtu môže zdielať účet s rodinným príslušníkom, stačí ho ustanoviť ako spolumajiteľa alebo disponenta.

Pre aktívnych klientov, ktorí platobnú kartu k účtu používajú na bezhotovostné platby u obchodníkov alebo na internete (nad 70 EUR mesačne) alebo majiteľ debetnej karty je vlastníkom mKonta#navlastnetriko alebo má poskytnutý úverový produkt na základe zmluvy uzatvorenej s mBank (pôžička, hypotéka, kreditná karta alebo povolené prečerpanie) je platobná karta zadarmo.

Cena za nevyužívanú platobnú kartu k účtu mKonto je 1,50 €.

Bližšie informácie si môžete prečítať na https://mbank.ehub.sk/?ehub=f8a95e3b903d4c2693be55447865a1d4 

 

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Áno, elektronický výpis z účtu, alebo poštou.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Možnosť získať 60 eur za platby mobilom a hodinkami pre nových klientov
Trvanie akcie
od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023 .
Do Akcie sú zaradení Účastníci, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

 • Nemali zriadený Účet od 1.1.2022 do 28.2.2023.
 • Podajú žiadosť o zriadenie Účtu a uzavrú zmluvu o vedení Účtu v Dobe trvania Akcie.
 • V žiadosti potvrdia, že sa oboznámili s podmienkami spracovania osobných údajov uvedenými v informáciách o spracúvaní osobných údajov mBank.
 • Zaplatia kartou k Účtu pridanou do mobilu alebo hodiniek (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay) v dobe trvania akcie a táto platba bude aj zaúčtovaná v dobe trvania akcie.
 • Z platieb sú vylúčené platby v stávkových spoločnostiach a spoločnostiach prevádzkujúcich akúkoľvek formu hazardu alebo kasína.


Odmena za odporučenie pre všetkých fanúšikov. Banka vám prihrá až 300 eur.
Akcia platí do 31. 12. 2023.

 • Odporúčajúcim Akcie je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá má v Dobe trvania Akcie zriadený účet mKonto alebo mKonto #navlastnetriko.
 • Stačí, keď niekomu odporučíte mKonto alebo mKonto #navlastnetriko.
 • Za každého, kto sa na vaše odporučenie pridá k mBank, vám na účet banka priletí 30 eur.
Záujemca musí dodržať a splniť tieto podmienky:
 • Nemal zriadený Účet od 1. 1. 2022 do 15. 1. 2023.
 • V Dobe trvania Akcie nie je proti Záujemcovi vedené konanie o výkone rozhodnutia, exekučné ani konkurzné konanie.
 • Podá žiadosť o zriadenie Účtu.
 • V Žiadosti uvedie do poľa PROMO akcia unikátny identifikačný znak Odporúčajúceho (číslo mobilného telefónu).
 • V Žiadosti neuvedie do poľa Číslo mobilného telefónu telefónne číslo, ktoré má v systéme  zaregistrované existujúci klient mBank.
 • V Žiadosti neuvedie do poľa E-mail e-mail, ktorý má v systéme zaregistrovaný existujúci  klient mBank.
 • Zaplatí mobilom alebo hodinkami (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay) aspoň raz do 30 dní od uzavretia Zmluvy o vedení účtu a táto platba bude aj zaúčtovaná.
 • Zmluva uzatvorená podľa predchádzajúcej podmienky bude trvať aspoň do 31. 12. 2023.

 •  

Účet v mBank si môže otvoriť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony s trvalým alebo prechodným pobytom alebo registrovaným právom na pobyt na území Slovenskej republiky s prideleným rodným číslom, ktoré je nutné uviesť do žiadosti o účet.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení, zmien alebo zrušení trvalých príkazov a inkás prostredníctvom elektronického bankovníctva.
Výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo zahraničí vo výške 70,00 € a viac sú bez poplatku, do sumy 69,99 € sú výbery za poplatok 1,50 €.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Mastercard Debit / Visa payWave Odoslanie SMS notifikácie k autorizácii platieb zadaných prostredníctvom Internet bankingu, zriadenie, zmena, zrušenie tejto služby, odoslanie jednorazovej e-mailovej notifikácie sú bezplatné

Áno, internet banking, mobil banking

Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. O povolené prečerpanie môžu požiadať len majitelia účtu mKonto. Požiadať je možné online alebo na niektorom z obchodných miest. Limit povoleného prečerpania je závislý na výške prichádzajúcich platieb na účet mKONTO. Úroky sa platia len z vyčerpanej čiastky a len za obdobie, kedy sa úver čerpá, splácanie prebieha automaticky z platieb prichádzajúcich na mKonto.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
12,90 % Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje