mKonto mBank


K jednému mKontu môže mať klient až 4 sporiace účty eMax Plus.

Majiteľ účtu môže zdielať účet s rodinným príslušníkom, stačí ho ustanoviť ako spolumajiteľa alebo disponenta.

Pre aktívnych klientov, ktorí platobnú kartu k účtu používajú na bezhotovostné platby u obchodníkov alebo na internete (nad 70 EUR mesačne) alebo majiteľ debetnej karty je vlastníkom mKonta#navlastnetriko alebo má poskytnutý úverový produkt na základe zmluvy uzatvorenej s mBank (pôžička, hypotéka, kreditná karta alebo povolené prečerpanie) je platobná karta zadarmo.

Cena za nevyužívanú platobnú kartu k účtu mKonto je 1,50 €.

Bližšie informácie si môžete prečítať na https://mbank.ehub.sk/?ehub=f8a95e3b903d4c2693be55447865a1d4 

 

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Áno, elektronický výpis z účtu, alebo poštou.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Až 60 € za platby eKartou pre nových klientov počas trvania akcie od 17.10.2022 do zriadenia 6 000 nových účtov, najdlhšie však do 15.12.2022.
Podmienky akcie pre nových klientov:

  • v dobetrvanie akcie podať žiadosť o zriadenie účtu mKonto alebo mKonto#navlastnetriko,
  • zaplatiť na internete eKartou vydanou k novému / zriadenému účtu v čase trvanie akcie,
  • platba eKartou bude zaúčtovaná v čase trvania akcie,
  • v prípade splnenia podmienok klient získa odmenu v rovnakej výške ako internetové platby uskutočnené eKartou v čase akcie, max. vo výške 60 eur.
Podmienky akcie pre existujúcich klientov:
  • založili si účet do 16. 10. 2022 (vrátane),
  • v dobe trvania akcie si zriadili eKartu alebo mali eKartu pred začiatkom doby trvania akcie,
  • zaplatili eKartou k účtu na internete v dobe trvania akcie,
  • v prípade splnenia podmienok klient získa odmenu v rovnakej výške ako internetové platby uskutočnené eKartou v čase akcie, max. vo výške 60 eur.

Účet v mBank si môže otvoriť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony s trvalým alebo prechodným pobytom alebo registrovaným právom na pobyt na území Slovenskej republiky s prideleným rodným číslom, ktoré je nutné uviesť do žiadosti o účet.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení, zmien alebo zrušení trvalých príkazov a inkás prostredníctvom elektronického bankovníctva.
Výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo zahraničí vo výške 70,00 € a viac sú bez poplatku, do sumy 69,99 € sú výbery za poplatok 1,50 €.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Mastercard Debit / Visa payWave Odoslanie SMS notifikácie k autorizácii platieb zadaných prostredníctvom Internet bankingu, zriadenie, zmena, zrušenie tejto služby, odoslanie jednorazovej e-mailovej notifikácie sú bezplatné

Áno, internet banking, mobil banking

Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. O povolené prečerpanie môžu požiadať len majitelia účtu mKonto. Požiadať je možné online alebo na niektorom z obchodných miest. Limit povoleného prečerpania je závislý na výške prichádzajúcich platieb na účet mKONTO. Úroky sa platia len z vyčerpanej čiastky a len za obdobie, kedy sa úver čerpá, splácanie prebieha automaticky z platieb prichádzajúcich na mKonto.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
12,90 % Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje