Parádny účet Raiffeisen Bank


Účet bez zbytočných poplatkov, neobmedzené počet platobných kariet pre celú rodinu na počkanie, neobmedzený počet platieb kartou.

Automaticky pri otvorení účtu získa klient Kasičku (sporiaci účet), ktorá je určená na krátkodobé sporenie, zasielanie SMS o pohyboch na účte a Kasičke nad 10 €, zasielanie mesačného výpisu z účtu a kasičky, mesačný prehľad hospodárenia, prehľadný Internet banking dostupný kedykoľvek, za vklady a výbery v hotovosti v pobočke klient neplatí. Ak banka čokoľvek z jej garancií, ktoré platia navždy nesplní, dá klientovi 100 eur.

Na žiadosť klienta je možné získať k účtu Rezervu vo výške 50 €. Rezervu je možné čerpať výberom z bankomatu, platbou u obchodníka alebo prevodom z účtu. Klient vráti len to, čo si požičal a môže opätovne čerpať.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Výpisy banka zasiela vždy na začiatku každého mesiaca e-mailom alebo poštou.
Predložiť doklad totožnosti
Zloženie balíka

Vydanie a správa karty k účtu pre majiteľa a ďalšie osoby,

 • zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu,
 • spracovanie platobného príkazu a spracovanie prijatej platby,
 • neobmedzený počet platieb kartou a domácich prevodov,
 • výbery z bankomatov Tatra banky a mesačne 2 výbery kartou v SR alebo v zahraničí z bankomatov iných bánk, na pošte alebo na inom mieste (druhý a ďalší výber s poplatkom 2 €),
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International v mene €
 • bezplatná zmena PIN kódu
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 1 1
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Neobmedzený počet kariet VISA Electron. SMS o pohyboch na účte nad 10 € Áno, Internet banking
Mesačný poplatok za balík
5,50 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

Podmienky na získanie parádnej odmeny:

 • klient má otvorený alebo si otvorí Parádny účet v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky,
 • za vedenie Parádneho účtu klient uhradí v dotknutom mesiaci mesačný poplatok 5,50 €,
 • k Parádnemu účtu bude zriadený jeden alebo viac súhlasov / mandátov na SEPA inkaso.

50% zľavu klient získa po splnení podmienok:

 • ak v sledovanom mesiaci bude na Parádny účet pripísaný kredit, t.j. jedna alebo viac bezhotovostných platieb, resp. vkladov v hotovosti v celkovej výške 400,00 € .alebo
 • ak sa z Parádneho účtu zrealizuje aspoň jedna bezhotovostná platba na základe zriadeného súhlasu / mandátu na SEPA inkaso


100% zľavu klient získa po splnení podmienok:

 • v prípade súčasného splnenia obidvoch podmienok pre získanie 50% zľavy.


Odmenu k Parádnemu účtu banka pripíše klientovi vo forme zľavy z mesačného poplatku za vedenie Parádneho účtu v každom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky na získanie odmeny.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 2 € 2 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje.