Parádny účet Raiffeisen Bank


Účet bez zbytočných poplatkov, neobmedzené počet platobných kariet pre celú rodinu na počkanie, neobmedzený počet platieb kartou.
Kasičku, ako časť účtu so zvýhodneným úročením, získa klient v rámci svojho Parádneho účtu.
Na žiadosť klienta je možné získať k účtu Rezervu vo výške 50 €. Za čerpanie Rezervy do výšky 50 €, klient neplatí žiaden úrok.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Výpisy banka zasiela vždy na začiatku každého mesiaca e-mailom alebo poštou.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCiA: Získajte cestovné poukazy v hodnote 200 eur.
Trvanie akcie od 2.5.2024 do 30.6.2024.
Podmienky pre získanie bonusu:

 • klient ku dňu 1. 5. 2024 nemá v Banke vedený žiadny bežný účet, t. j. Parádny účet, Osobný účet, Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani Osobitný účet,
 • v období od 2. 5. 2024 do 30. 6. 2024 si v ktorejkoľvek pobočke Banky otvorí prvý Parádny účet. Uvedené sa nevzťahuje na otvorenie Osobného účtu, a na otvorenie tzv. zákonných účtov, t. j. Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet a Osobitný účet.

Banka sa zaväzuje poskytnúť odmenu vo forme dovolenkového poukazu vo výške 2x100 eur od spoločnosti Connex Marketing GmbH, Doktor-Schauer-Str. 26, 4600 Wels, Rakúsko každému, kto počas trvania akcie splní podmienky.
Uplatnenie Cestovného poukazu sa v plnom rozsahu spravuje podmienkami stanovenými spoločnosťou Connex.

Predložiť doklad totožnosti
Zloženie balíka
 • vydanie a správa karty k účtu pre majiteľa a ďalšie osoby,
 • zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu,
 • spracovanie platobného príkazu a spracovanie prijatej platby,
 • neobmedzený počet platieb kartou a domácich prevodov,
 • vklady a výbery z bankomatov Raiffeisen banky, Tatra banky a bankomatov skupiny Raiffeisen bank v zahraničí (mesačne 1 výber bez poplatku, druhý a ďalší výber s poplatkom 3,50 €),
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International v mene €
 • bezplatná zmena PIN kódu
 • zasielanie push notifikácií o pohyboch na účte,
 • vydanie náhradnej karty na počkanie a
 • služby infolinky.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 1
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Neobmedzený počet kariet VISA Electron. SMS o pohyboch na účte nad 10 € Áno, Internet banking
Mesačný poplatok za balík
5,50 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

Podmienky na získanie parádnej odmeny:

 • 100 % zľava z poplatku: na Parádny účet je zaslaný kredit najmenej vo výške 400 € a zároveň si klient nastaví  inkaso napríklad za plyn alebo telefón a inkaso sa zrealizuje.  
 • 50 % zľava ak je splnená iba jedna z uvedených podmienok.


Odmenu k Parádnemu účtu banka pripíše klientovi vo forme zľavy z mesačného poplatku za vedenie Parádneho účtu v každom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky na získanie odmeny.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3,50 € 3,50 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje.