ČSOB Smart Účet ČSOB


Účet pre nových aj existujúcich klientov banky. Účet si existujúci klient zriadi jednoducho a online v aplikácii ČSOB SmartBanking bez nutnosti návštevy pobočky. Účet je vhodný pre ľudí, ktorí nevyužívajú hotovostné operácie na pobočkách.
Zvýhodnený úrok na Sporiacom účte Depozit.
Zvýhodnený úrok pri Hypotéke alebo Spotrenom úvere.
Možnosť poistenia pravidelných výdavkov pre prípad:
 • PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace,
 • smrti s jednorazovým plnením 1 500 €,
Pripoistenie Medifón
 • Variant A2,50 €/mesačne
 • Variant B4,50 €/mesačn
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Neobmedzené elektronické výpisy z účtu v Moja ČSOB.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Cesta vlakom k Apple Watch

Súťaž prebieha v období od 01.03.2023 do 30.04.2023.

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž o 100 x Apple Watch SE je určená pre fyzické osoby– rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, nových aj existujúcich klientov, ktorí:

 • uzatvorili Zmluvu o ČSOB Smart účte do 30.04.2023,
 • vstúpia do služby ZSSK v SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking a zakúpia si lístok na vlak v akejkoľvek hodnote, ktorý zaplatia prevodom z ČSOB Smart účtu počas trvania kampane od 1.03.2023 - 30.04.2023, a zároveň,
 • udelili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov pre účely oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže.

 

 • vek viac ako 18 rokov
 • osoba platiaca dane na Slovensku
 • slovenský štátny príslušník s trvalým pobytom na Slovensku
 • osoba nemá osobitý vzťah s ČSOB
Zloženie balíka
 • Zriadenie a vedenie Smart účtu v EUR a elektronický výpis mesačne.
 • Vydanie a vedenie platobnej karty Visa Classic.
 • Platba platobnou kartou v SR a v zahraničí.
 • Výber hotovosti z bankomatov ČSOB a OTP v SR.
 • Prijatá platba v EUR.
 • Poskytnutie povoleného prečerpania na účte (po splnení podmienok Banky).
 • Zriadenie a vedenie internet bankingu Moja ČSOB.
 • Zriadenie a vedenie ČSOB SmartBanking.
 • Odoslaná platba v EUR.
 • Zriadenie a zmena SEPA trvalého príkazu na úhradu/súhlasu so SEPA inkasom.
 • Platba na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom.
 • Vygenerovanie detailu platby v PDF.
 • Zmena denného limitu na platobnej karte v ČSOB SmartBanking.
 • Dočasná blokácia/odblokovanie platobnej karty v ČSOB SmartBanking.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Platobná karta VISA Classic z ekologického materiálu. NIe ČSOB SmartBanking, Moja ČSOB
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 0 € 12 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
9 € S poplatkom 9 €.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 6 € 6 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Možnosť požiadať o zriadenie povoleného prečerpania na účte.