Privatbanka Konto Privatbanka


Bežný účet, ktorý je určený fyzickým osobám, ktorí si chcú riadiť finančné prostriedky hlavne cez Internet banking.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 25 € Áno, osobné preberanie je bezplatné v prípade, že je frekvencia zasielania výpisov mesačná, štvrťročná, polročná alebo ročná.
Fyzické osoby – občania.
Zloženie balíka

Zriadenie účtu, zrušenie účtu ,zadanie, zmena, zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom výbery z vlastných bankomatov sú myslené bankomaty Prima banka Slovensko, a.s..

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 0 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene MasterCard Standard bez poistenia Áno

ÁNO, internet banking

Mesačný poplatok za balík
4,80 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
1 € S poplatkom 4 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0,15 € 3 € 3 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje