Privatbanka Konto Privatbanka


Hodnotenie
0x

Je to bežný účet určený ľuďom, ktorí aktívne využívajú svoj bežný účet.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 25 € ÁNO, elektronický výpis z účtu, alebo ich osobné preberanie je bezplatné v prípade, že je frekvencia zasielania výpisov mesačná, štvrťročná, polročná alebo ročná.
Fyzické osoby – občania.
Zloženie balíka

Výbery z vlastných bankomatov sú myslené bankomaty Prima banka Slovensko, a.s..

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene MasterCard Standard ÁNO, SMS správy o zostatku na účte ÁNO, internet banking
Mesačný poplatok za balík
7 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € S poplatkom 2,50 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 2 € 2 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje