Platobný účet so základnými funkciami Poštová banka


Platobný účet so základnými funkciami je balík služieb, ktorý poskytuje banka na základe legislatívy.

V období, počas ktorého banka poskytuje štandardný účet, klient si nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

Zriadenie štandardného legislatívneho účtu banka nesmie podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 ÁNO, elektronický výpis z účtu
Občiansky preukaz a Čestné vyhlásenie, že aktuálne nevlastníte v žiadnej banke a ani v pobočke zahraničnej banky osobný účet.
Zloženie balíka

Neobmedzený počet hotovostných vkladov a výberov v mene EUR na pobočkách bank,

  • výberov hotovosti z bankomatu Poštovej banky, 365.bank a cez Poštomat (na pošte),
  • prijatých platieb,
  • platobná karta,
  • mesačný výpis z účtu.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Maestro alebo Debit MasterCard. ÁNO, internet banking
Mesačný poplatok za balík
3 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
3 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 4 € 4 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka povolené prečerpanie neposkytuje