Platobný účet so základnými funkciami ČSOB


Hodnotenie
8x

Platobný účet so základnými funkciami je balík služieb, ktorý poskytuje banka na základe legislatívy.

V období, počas ktorého banka poskytuje štandardný účet, klient si nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

Zriadenie štandardného legislatívneho účtu banka nesmie podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 ÁNO, elektronický výpis z účtu

Občiansky preukaz a Čestné vyhlásenie, že aktuálne nevlastníte v žiadnej banke a ani v pobočke zahraničnej banky osobný účet.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet hotovostných vkladov a výberov v mene EUR na pobočkách bank,

  • neobmedzený počet prijatých platieb,
  • platobná karta,
  • mesačný výpis z účtu,
  • výber v hotovosti z bankomatov ČSOB a bankomatov skupiny KBC v mene EUR
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Skupina KBC v mene EUR neobmedzene, ostatné 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene VISA Electron CL

Áno, ČSOB Internetbanking 24, Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking, ČSOB Info 24 (e-mailom)

Mesačný poplatok za balík
3 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
3
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 3 €. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € Skupina KBC v EUR 0 €, iné 2,50 € 6 €
Povolené prečerpanie na účte - popis

Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje.