Zverejnené: 31.05.2023

Dlhopisový trh eurozóny ponúka taktické príležitosti


Article image

Andrea Iannelli, investičný riaditeľ Fidelity International

Hoci previs ponuky úverov nad dopytom po nich drží výnosy dlhopisov stále pri zemi, analytický tím Fidelity vidí potenciálne riziká, ktoré by mohli výnosy dlhopisov eurozóny dočasne zvýšiť. 
Ide o extrakt z mesačného výhľadu Fidelity International na dlhopisové trhy. 
V júni oznámila Európska centrálna banka podľa očakávaní, že program kvantitatívneho uvoľňovania ukončí do konca tohto roka. Medzitým ešte od septembra zredukuje mesačný objemu výkupu dlhopisov na polovicu, teda na 15 miliárd dolárov.
Pozornosť trhov sa teraz sústreďuje na to, kedy začne ECB so zvyšovaním sadzieb. Mierne zhoršený ekonomický výhľad a explicitné vyjadrenia predstaviteľov centrálnej banky posunuli očakávania toho, kedy sa tak stane, na december budúceho roku. Je to v súlade aj s našimi prognózami.
Aj pri nemeckých štátnych dlhopisoch je ťažké byť pri súčasných nízkych výnosoch založených na fundamentoch ako očakávania silného rastu HDP konštruktívny. Vidíme tu však riziko nárastu výnosov. Sme preto za krátke durácie. A to aj napriek strmej výnosovej krivke a slabnúcim politickými rizikám v Taliansku, ktoré chránia nemecké dlhopisy pred možným výpredajom. 
Spomedzi krajín periférie mierne ustupujeme z talianskych vládnych dlhopisov, no naopak uprednostňujeme Španielsko. Predpokladáme, že trhové sily budú pokračovať v automatickej stabilizácii situácie v Taliansku a budú tak pôsobiť ako prevencia proti možnej snahe o extrémistickú politiku talianskej vlády. Hoci trhy riziko predčasných volieb v Taliansku podceňujú, zhoršenie rozpočtovej disciplíny je už v cenách talianskych vládnych dlhopisov zahrnuté. 
Pretože výhľad na európsku ekonomiku je stále viac menej pozitívny, neuvidíme riziko možného poklesu. Dlhopisy s investičným ratingom sú aj napriek klesajúcemu zadlženiu a dostatočnému krytiu úrokových nákladov emitentmi, citlivé na zmeny v ekonomickom raste. V druhej polovici tohto roka by sa teda mohol výhľad na ne zhoršiť. Nedávne oživenie aktivity fúzii a akvizícii v Európe je znakom živočíšneho ducha, ktorý môže dokazovať, že konečne vstupujeme do poslednej fázy hospodárskeho cyklu. 
Napriek tomu však zostáva Európa z pohľadu dlhopisov náš obľúbený región,  a to aj napriek tomu, že ekonomické fundamenty pre firmy sa zhoršujú a valuácie rastú. 
 

Prehľad dlhopisov nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách