RPF III 2026
Retail Property Finance III, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
RPF III 2026
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. nad 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,00 % 20.12.2026 EUR 100 000 65 000 000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bez kupónu.
Emitent Sídlo Rating
Retail Property Finance III, s.r.o. Pribinova 10 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 6 768
2022 0 12 952
2021 0 0
2020 0 17 020
2019 0 -7 261
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.