Zverejnené: 31.05.2023

Dlhopisy s investičným ratingom si držia svoje miesto na výslní


Article image

Londýn, 7. novembra 2017 - Andrea Iannelli, investičný riaditeľ pre dlhopisy v spoločnosti Fidelity International hodnotí súčasnú situáciu na dlhopisovom trhu:


Dlhopisy s investičným ratingom sa i naďalej tešia vysokej priazni investorov. Podporuje ich totiž priaznivé makroekonomické prostredie, holubičia rétorika centrálnych bánk, ako aj pokračujúci hlad po výnosoch.


V dohľadnej dobe nevidíme nič, čo by mohlo zhoršiť atraktivitu tejto triedy aktív. Tak ECB, ako aj Bank of England, prepli svoje pozície do holubičieho módu (v prospech nízkych sadzieb). Trh už okrem toho zahrnul do aktuálnych cien očakávané postupné zvyšovanie sadzieb americkej centrálnej banky Fed. Spready by teda mali mať i naďalej dostačujúcu podporu. No aj napriek tomu treba pri súčasnej úrovni rizikových prirážok, ktoré sú blízko pokrízových miním, dlhopisy vyberať veľmi dôkladne.


Našou preferovanou investičnou triedou sú z tohto pohľadu európske dlhopisy nesúce známku investičného ratingu. Rozhodnutie ECB predĺžiť program kvantitatívneho uvoľňovania, hoci s redukovaným objemom, totiž bude i naďalej podporovať trh, a to minimálne celý ďalší rok. Centrálna banka avizovala, že najmenej do konca budúceho roka, plánuje ponechať sadzby na súčasných úrovniach. Nákupy nových dlhopisov zo strany ECB, ako aj reinvestície dlhopisov vyplatených po exspirácií, budú okrem toho i naďalej tlmiť volatilitu trhu.


Stále sme sa však ešte nedočkali bližších podrobností o nedávno avizovanom okresávaní objemu kvantitatívneho uvoľňovania. Otázne je najmä to, v akej miere sa utesňovanie dotkne vládnych a v akej firemných dlhopisov. Doterajší pohľad sa zakladal na zohľadnení nedostatku dlhopisov k dispozícií na trhu. K obmedzeniu nákupu by preto malo dôjsť najmä v priestore vládnych dlhopisov. Tie firemné by mali hrať prominentnú úlohu. Dopad utesňovania na ich spready by mal preto byť len minimálny. S úrovňou 87 bázických bodov nepatria spready európskych investičných dlhopisov medzi lacné. Trhy ich však, po zohľadnení nákladov na menový hedging, neustále porovnávajú s americkými dlhopisovými trhmi.


Pri pohľade do budúcnosti, s Fedom, ktorý pravdepodobne zostane pri súčasnom tempe zvyšovania sadzieb a ECB pripravujúcou prvé zvýšenie sadzieb až v roku 2019, je atraktivita európskych investičných dlhopisov naďalej veľmi vysoká. Predpokladáme preto pokračujúci záujem investorov o túto triedu aktív. Sledujeme zároveň aj trendy vo fúziách a akvizíciách, ktoré môžu zlepšiť fundamenty európskych korporácií.

Správa je extraktom z pravidelnej mesačnej analýzy dlhopisových trhov od spoločnosti Fidelity International.

 

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdtete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách