Zverejnené: 06.03.2020

Aké má investor garancie


Article image

Dlhopisy na rozdiel od akcií alebo podielových fondov ponúkajú investorovi zvyčajne fixný výnos, ktorý sa až do splatnosti dlhopisu nemení.

V žiadnom prípade to však nie je možné považovať za garanciu. V prípade problémov emitenta je investor, tak ako pri iných cenných papieroch, vystavený riziku, že o investované prostriedky alebo ich časť môže prísť.

Za vyplatenie výnosov aj návratnosť investovaných prostriedkov v plnej miere zodpovedá len emitent, prípadne ručiteľ, ak za dlhopisy ručí aj tretia osoba.

Preto je veľmi dôležité, aby sa investor oboznámil s dlhopisom a celým informačným prospektom k tomuto dlhopisu. Aby sám vyhodnotil potenciálne riziká. Aby zvážil, či výnos zodpovedá všetkým podstúpeným rizikám.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách