Zverejnené: 12.05.2022

Čo je dlhopis


Article image

Dlhopis je jeden z druhov investičných nástrojov, je to teda forma investície, často finančne dostupná aj bežnému človeku. Je cenný papier, prostredníctvom ktorého poskytujete spoločnosti, ktorá dlhopis vydáva (emitentovi), úver. Na rozdiel napríklad od kúpy akcií, kúpou dlhopisov sa nestávate akcionárom/spoluvlastníkom spoločnosti (emitenta), stávate sa len jej veriteľom.

Za požičanie peňazí spoločnosť/emitent ponúka výnos (úrok). Výška výnosu by mala zodpovedať rizikám, ktoré podstúpite. Kvalitu dlhopisu a emitenta vyhodnotíte aj prostrednícvom ratingu. Pokiaľ však emitent nemá rating udelený, je na vás, aby ste sami vyhodnotili riziko, ktoré kúpou dlhopisu podstúpite.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách