Zverejnené: 06.03.2020

Čo je dlhopis


Dlhopis je cenný papier, prostredníctvom ktorého poskytujete spoločnosti, ktorá dlhopis vydáva (emitentovi), úver.

Na rozdiel napríklad od kúpy akcií, kúpou dlhopisov sa nestávate akcionárom/spoluvlastníkom spoločnosti (emitenta), stávate sa len jej veriteľom.

Za požičanie peňazí spoločnosť/emitent ponúka výnos (úrok). Výška výnosu by mala zodpovedať rizikám, ktoré podstúpite. Kvalitu dlhopisu a emitenta vyhodnotíte aj prostrednícvom ratingu. Pokiaľ však emitent nemá rating udelený, je na vás, aby ste sami vyhodnotili riziko, ktoré kúpou dlhopisu podstúpite.

 Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách