Zverejnené: 31.05.2023

Dlhopisových investorov čakajú náročné časy


Article image

18. január 2019

Eugene Philalithis, portfólio manager spoločnosti Fidelity International

Posledný štvrťrok minulého roka bol pre globálne finančné trhy obzvlášť náročný. Došlo k ďalšiemu sprísňovaniu finančných podmienok na trhu, k politickej neistote a obavám o trajektóriu globálneho ekonomického rastu. To dovedna zatlačilo väčšinu tried aktív do negatívneho teritória, a to aj napriek tomu, že americký akciový trh dosahoval ešte v septembri nové rekordy.

Znamená to koniec obdobia silného rastu amerického trhu a atraktívneho beta výnosu. Rovnako tak koniec nízkej volatility, ktorá sa s týmto priaznivým obdobím spájala. Zvýšená volatilita bude naopak pravdepodobne pokračovať aj v tomto roku.

Napriek tomu, že Fed nedávno zmiernil svoju rétoriku, najväčšia svetová centrálna banka zostáva aj naďalej na ceste normalizácie svojej politiky. Tradičné aktíva s kvalitným výnosom sú stále pod tlakom, pretože pokrízová expanzívna monetárna politika stlačila výnosy dlhopisov na historické minimá.

Napriek vyšším sadzbám, ktoré by mali zvýšiť aj výnosy, zatiaľ príjmy z dlhopisových kupónov nestíhajú držať tempo s rastom sadzieb centrálnych bánk. Napriek tomu, že v poslednom roku došlo k istému zlepšeniu kupónový výnos je dnes oveľa nižší ako bol v roku 2013, keď boli trhové výnosy dlhopisov na podobných úrovniach.

 

Kupónové príjmy z dlhopisov nedržia krok s rastom výnosov

Prečo sa vyššie trhové výnosy netransformujú do vyšších kupónových príjmov? A čo to znamená pre dlhopisové portfóliá do budúcnosti?

K vysvetleniu tohto javu je dobré rozdeliť si výnosy dlhopisov na dve časti: plynúce z istiny a z kupónu. S rastom úrokových sadzieb začala cena existujúcich dlhopisov klesať. Výnos dlhopisov je však definovaný ako percento z ceny dlhopisov. Klesajúce ceny tak zvýšili výnosy aj bez rastu kupónov.

Hoci nové emisie už ponúkajú aj vyššie kupóny, je s nimi spojené aj vyššie riziko, ktoré si vyžaduje pred investovaním starostlivú analýzu.

Investori sa môžu pokúšať zarobiť viac realokovaním kapitálu do nových dlhopisov. Príkladom môže byť presmerovanie kapitálu z nízko výnosových aktív, napríklad európskych high yield dlhopisov a akcií, v prospech ázijských high yield dlhopisov, ktoré môžu poskytnúť na základe zlepšujúcich sa fundamentov vyššie výnosy. 

Niekedy však investori presmerujú kapitál z kvalitnejších aktív smerom k nižšej kvalite. Zostávame preto opatrní napríklad pri dlhopisoch s investičným stupňom BBB a rýchlom rastom. Tento trh je ťahaný jednak novými emisiami, ako aj obavami z poklesu ratingu. Spready (rozdiely medzi výnosmi) medzi dlhopismi s ratingom BBB a investičnými dlhopismi s vysokým ratingom, rastú. Sme preto obozretní pri hľadaní vyšších výnosov z kupónov na úkor zhoršovania rizikového profilu dlhopisov.

Ochrana kapitálu je pri dlhodobých investíciách rovnako dôležitá ako tvorba výnosov. Keď bude snaha získať vyšší kupón viesť k dražbe dlhopisov, ktoré sa dostanú do defaultu, bude to kontraproduktívne. Zostávame preto i naďalej viac orientovaní na emisie vysokej kvality, ktorú neobetujeme za vyšší kupónový príjem.

 

Prehľad dlhopisov dostupných na trhu nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách