Zverejnené: 06.03.2020

Kde môžete dlhopisy kúpiť/predať


Article image

Dlhopisy si môžete kúpiť vo vybraných bankách alebo prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi.

Neplatí však, že v ľubovoľnej banke si kúpite akýkoľvek dlhopis. Jednotlivé dlhopisy majú vlastné distribučné kanály. Ak si pozriete na našom portáli detail konkrétneho dlhopisu (kliknete na logo emitenta), nájdete tam informáciu, kde je možné konkrétny dlhopis zakúpiť.

Pokiaľ by ste chceli dlhopis predať skôr, ako uplynie jeho splatnosť, opäť sa môžete obrátiť na banku, kde ste dlhopis kúpili, prípadne obchodníka s cennými papiermi.

S nákupom dlhopisov a ich predajom pred splatnosťou môžu byť spojené poplatky v zmysle cenníka príslučnej banky, alebo obchodníka s cennými papiermi.

Predaj dlhopisu pred jeho splatnosťou je realizovaný za jeho aktuálny kurz. Ten môže byť vyšší, alebo aj nižší ako bola výška investície a príslučného úroku. Záleží od aktuálnej situácie na finačných trhoch.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách