Dlhopisy EUROVEA IV 2026
EUROVEA, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy EUROVEA IV 2026
Popis dlhopisu
Dlhopisový program je spojený s rozvojom projektu Eurovea II - Retail & Offices, ktorý je súčasťou novo vznikajúcej bratislavskej štvrti Eurovea City .
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
0,00 % 7.9.2026 EUR 1 000 32 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000019683 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Finančné prostriedky získané prostredníctvom emisie Dlhopisov poskytne Emitent prostredníctvom úverov a/alebo pôžičiek spoločnostiam v Skupine, a to na nasledovné predpokladané účely:
• Trenesma Development, na refinancovanie úveru poskytnutého na akvizíciu spoločnosti Eurovea 2, s.r.o., realizujúcej časť projektu Eurovea II - Retail & Office; a/alebo
• Eurovea 2, s.r.o., na financovanie výstavby obchodnej a kancelárskej časti projektu Eurovea II - Retail & Office; a/alebo
• Sklad 7, s.r.o., na akvizíciu budovy s označením „Sklad 7“ a pozemku na ktorom táto budova stojí od spoločnosti Eurovea 2
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
EUROVEA, a.s. Pribinova 10, 811 09, Slovenská republika Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 35 583 340 -2 686 519
2022 36 765 145 4 803 252
2021 27 961 224 2 606 290
2020 27 885 165 2 207 067
2019 34 061 174 5
2018 41 617 049 12 420 955
2017 40 790 211 7 251 339
2016 41 248 810 12 024 140
2015 38 832 703 4 133 254
2014 35 831 648 -21 789 040
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.