RPF II 5,30/2026
Retail Property Finance II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
RPF II 5,30/2026
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,30 % 16.12.2026 EUR 1 000 60 000 000
ISIN
SK4000016390
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi
Výplata kupónu
Ročne.
Emitent Sídlo Rating
Retail Property Finance II, s.r.o. Pribinova 10 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 10 780
2022 0 16 661
2021 0 0
2020 0 13 640
2019 0 -47 344
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.