Dlhopisy JTEF VII 2025
J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a. s.,


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTEF VII 2025
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,10 % 1.8.2025 EUR 100 000 100 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000015673 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a. s., Dúbravská cesta 1799/14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 20 694
2021 0 13 570
2020 0 12 764
2019 0 5 981
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.