Nova Real Estate Finance
Nova Real Estate Finance, a. s.


Emitent Názov dlhopisu
Nova Real Estate Finance
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,50 % 29.9.2027 EUR 1 15 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4120013335 75
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Finančné prostriedky investované dlhopisov budú použité na investovanie do nehnuteľností a súvisiacich projektov primárne v strednej Európe alebo prostredníctvom spoločnosti REDSIDE  investiční  společnost,  a.s. na   investovanie   do   projektov obnoviteľných zdrojov energií prostredníctvom fondu NOVA Green Energy

 
Výplata kupónu

Úrokové výnosy budú vyplatené ročne spätne, vždy k  29. septembru každého  roka 

Emitent Sídlo Rating
Nova Real Estate Finance, a. s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika Emitentovi ani Dlhopisom na žiadosť Emitenta alebo v spolupráci s ním neudelila ratingové hodnotenie žiadna ratingová agentúra.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2019 0 -89
2017 0 -83 721
0 0
Ručiteľ Rating
Arca Capital Slovakia, a.s. Ručiteľovi na žiadosť Ručiteľa alebo v spolupráci s ním neudelila ratingové hodnotenie žiadna ratingová agentúra.
Finstat (Ručiteľ)
Stiahnuť tu
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2016 292 577 100 299
2015 635 994 176 454
2014 2 225 535 360 825