Dlhopisy JTEF X 5,10/2026
J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,10 % 6.2.2026 EUR 100 000 60 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000016689 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne, k 6. 2. a 6. 8.
Emitent Sídlo Rating
J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 0
2021 0 48 859
2020 0 -24 260
2019 0 -9 461
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.